« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Veřejná vyhláška Magistrátu města Mladá Boleslav

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Magistrátu města Mladá Boleslav
MAGISTRÁT MĚSTA XXXXX XXXXXXXX
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Komenského náměstí 61,XXXXX XXXXXXXX I,XXX XX XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Strana X z X Čj.: 50090/2019/VH/JiMa
<br> Spis.zn.: 50090/2019/VH/MaNe
<br> Č.j.: 50090/2019/VH/JiMa
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> E-mail: jilemnicky@mb-net.cz
<br> Datum: 08.10.2019
<br>
Bechov – Město D.Bousov – oprava náhonu + hrázka – žád.o staveb.pov.+ pov.k nakl.s vodami – zast.řízení
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> USNESENÍ
<br> Magistrát města XXXXX XXXXXXXX,odbor životního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení
§ 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,jako místně příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 11 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
rozhodl
<br> podle ustanovení § 115 odst.1 vodního zákona a ustanovení § 66 odst.1 písm.a) správního řádu tak <,>
že vodoprávní řízení ve věci vydání stavebního povolení a souvisejícího povolení k nakládání s
vodami vodního díla s názvem Bechov – oprava koryta náhonu <,>
<br>
je zastaveno dnem 01.10.2019 <.>
<br>
Účastníci řízení podle § 27 odst.1 správního řádu:
<br>  Město Dolní Bousov,IČ 00237680
<br>
<br>
<br> ODŮVODNĚNÍ
<br> Magistrát města XXXXX XXXXXXXX,odbor životního prostředí,obdržel dne XX.XX.2019 žádost Města
Dolní Bousov se sídlem nám.T.G.Masaryka 1,294 04 Dolní Bousov,IČ 00237680,plnomocně
zastoupeného fyzickou osobou podnikající paní Petrou Bičišťovou,se sídlem 1.máje 423,294 41
Dobrovice,IČ 06424180,ve věci vydání stavebního povolení vodního díla a souvisejícího povolení
k nakládání s vodami,čímž bylo ve smyslu ustanovení § 44 odst.1 správního řádu zahájeno řízení <.>
<br> Podle ustanovení § 115 vodního zákona v souladu se správním řádem oznámil příslušný vodoprávní
úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízen...

Načteno

edesky.cz/d/3309144

Meta

Veřejná vyhláška   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz