« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Rozpočtové opatření č.9/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.9/2019
Obec Horní Síivno KEO—W 1.11.319 ! UCÚGX
<br> Rozpočtové opatření č.9 l 2019 zpracována: 9102019
<br> strana: 1 PŘUMY N+Z+ Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 1112 000 15 000,00 5 000,00 20 000,00 Daň z příjmů tvz.osob ze samy 2) 000000000 0000 0000 1113 000 ?0 000,00 14 000.00 84 000.00 030 z příjmů fyzosob : kapitá 3) 000000000 0000 0000 1121 000 ?00 000,00 20 820.00 800 820,00 Daň z příjmů právnických osob 4) 000000000 0000 0000 1334 000 11 003_00 ? 18000 13 103,00 Odvodyr za odnětí půdý ze zemědělského půdního fo Paragraf 0000 cell-tem: 870 003.00 47 000,00 923 003,00 * 5) 000000000 0000 2310 2324 000 0,00 10 90000 10 000.00 Přijaté nekapitaíove příspěvky a nahradý 5) 000000000 0000 2310 2342 000 10 000,00 —10 900.00 0,00 Platby za odebrané množství podzemní vod—_.r Paragraf 2310 celkem: 10 500,00 0,00 10 000,00 Pitná voda * Org:0000 cement 88690300 4700000 93390300 PŘÍJMY celkem 886 903,00 4? 000.00 933 903,00 VÝDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis Ti XXXXXXXXX XXXX 2310 51?1 000 ?0 000.00 25 000,00 05 000,00 Opravy a udížováni - voda Paragraf 2310 celkem: T0 000,00 25 000,00 05 000,00 Pitná voda * 0) 000000000 0000 3330 5223 000 32 000,00 -6 000,00 26 000,00 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společ Paragraf 3330 celkem: 32 000,00 -0 000.00 26 000,00 Činnosti registrovaných církví a náboženských * 9) 000000000 0000 3429 5222 000 0,00 0 00000 0 000,00 Nelnvestiční transfery spolkům Paragraf 3429 celkem: 0,00 6 000,00 5 000,00 Ostatni zájmová činnost a rekreace * 10) 000000000 0000 0112 5023 000 410 000,00 22 000,00 432 000,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Paragraf 0112 celkem: 410 000,00 22 000.00 432 000,00 Zastupitelstva obcí * Org: 0000 celkem: 512 000,00 4? 000,00 559 000,00 VÝDAJE celkem 512 000,00 4? 000,00 555 000,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.9í2019
<br> Přijmy byly navýšeny na dar.-ích z příjmu fyzických a právnických osob a za odvod ze ZPF,...

Načteno

edesky.cz/d/3308321


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz