« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Usnesení z veřejného zasedání konaného dne 8.10.2019 294,6 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obecní úřad Vrbčany Vrbčany čp.25.280 02 Kolín || <.>,tel: 725 021 070 mail: info©obecvrbcanycz,web: www.obecvrbcany.cz
<br> &.USNESENÍ Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrbčany konaného dne 8.10.2019 od 18:00 v knihovně obecního úřadu
<br> 1) Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany určuje ověřovateli zápisu pana Jiřího Urbana a pana Ondřeje Horáka a zapisovatelkou Šárku Jelínkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> 2) Schválení programu
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo navržený program veřejného zasedání.Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se O
<br> Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br> 3) Návrh na schválení zrušení usnesení č.5!2019__6
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany projednalo a schválilo zrušeni usnesení č.5/2019_6 ze dne 24.9.2019 <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0 Usnesení č.3 bylo schváleno.4) Schválení znaku obce Vrbčany
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo návrh znaku a vlajky v příloze žádosti o udělení komunálních symbolů předsedou Poslanecké sněmovny,podané starostkou obce <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.4 bylo schváleno <.>
<br> Vyvěšeno na úřední desce obce dne: 9.10.2019 Vyvěšeno na elektronické úřední desce obce dne: 9.10.2019 / “
<br> Sejmuto z úřední desky dne: 20.10.2019.;/// 7.IngMgr.XXXXX J ková \
<br> Starostka obce Vrbčany

Načteno

edesky.cz/d/3308107

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz