« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20190923163516.pdf (655.9 kB)
l leklrnniLký pěůpii „en.|) zu w
<br> e|l|| uld u :u tisu,<,> V Charif:luftiš );BB “$$$/fv; Vv'tliil.Pu slh'l Qind- Iietli.KRAJ S KY U RAD vím.-„mrn- 4.n.:- -n._n yi- 31:33 m: ou __.3M MORAVSKOSLEZSKY KRAJ „ ' 431% 15% Odbor životniho prostředl a zemedelstvr „ ______;_9_] 032 28.října 117,702 18 Ostrava
<br> Čj.: MSK 138403/2019 Sp.an.: ŽPZ/25616/2019/Pei jí?/W? 246.2 v5 N __ „Zl/./,Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXX Odbor: Odbor životního prostředí a zemědělství Telefon: XXX XXX XXX Fax: 595 622 126 E-mall: posta©msk.cz Datum: 2019-09-20
<br> Veřejná vyhláška
<br> Oznámení o zahájení správního řízení
<br> Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“),jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení 5 29 odst.1 a 5 67 písm.g) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a ustanovení & 77a odst.4 písm.h) a j) a odst.5 písm.h) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“),obdržel dne 31.7.2019 žádost Mendelovy univerzity v Brně,IČO 62156489,Lesnické a dřevařské fakulty,se sídlem Zemědělská 3,613 00 Brno (dále také jen „žadate|“),ve věci:
<br> — povolení výjimky dle 5 56 odst.1 a 2 písm.d) ZOPK ze zákazů uvedených v základních podmínkách ochrany zvláště chráněných druhů živočichů daných 550 odst.1 a 2 ZOPK škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů,konkrétně ze zákazů rušení (včetně plašení),odchytu (odchytem do klece,sklopce),držení,manipulace,dopravy (včetně uhynulých jedinců) - medvěda hnědého (Ursus arctos)a rysa ostrovida (Lynx /ynx);
<br> - povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných územích,zařazených v kategorii přírodní rezervace podle 5 43 odst.1 ZOPK,ze základních ochranných podmínek v přírodní rezervaci (dále též “PR“) Plenisko,Palkovické hůrky,Skalka,konkrétně dle ust.5 34 odst.1 písm.e) ZOPK (sbírat či odchytávat rostliny a živočichy);
<br> - vyd...

Načteno

edesky.cz/d/3307833

Meta

Veřejná vyhláška   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz