« Najít podobné dokumenty

Obec Poříčany - Opatření obecní povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na poz.kom.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Poříčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení zde
Elektronický podpírá 7.10.2019 Certifikát za a pod __ :
<br> Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad náměstí Husovo 70 | 282 01 1 Český Brod
<br> Jménozl'lHK '
<br> Městský Úřad Český Brod ;;:gjífřgřřýggifggómm
<br> ?PIS: S-MUCB 62008/2019 V ČeskémBmdě-dne-Že-ii-Qrf—šeig—d—w C.j.: muce 62098/2019/Ka 1 © 3 É C N a" aj; az „ao MW“ Oprávněná úřední osoba: Katrnoška P _ <.>,2 Ř i,Č & 15% V \b— -
<br> Tel.: 321 612196 Fax: 321 612 203
<br> Došlo dne: 2_ nuo- 194? Č.j.:
<br> \ l OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOUŠ „mm <.>
<br> ©01L2o4q (Od!
<br> Ukiřdací znak:
<br> opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Český Brod,odbor dopravy a OŽÚ,jako příslušný správní orgán,podle ust.& 77 odst.1 písm.c) a 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu společnosti M—Sílníce a.s <.>,IČ 421 96 868,Husova 1697,Pardubice,530 03,zast.f.SEDOZ D.Z.s.r.o <.>,IČ 242218 537,Primátorská 296/38,Praha 8,180 00 ze dne 7.10.2019 a po souhlasu Policie ČR KRP Středkraje Dl Kolín ze dne 3.10.2019
<br> sta n o v uj e v souladu s ustanovením š 77 odst.5,zák.č.361/2000 Sb <.>,o pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů:
<br> přechodnou úpravu provozu na si/.č.///330 a místních komunikacích ul.Ke Kersku & Větrná v obci Poříčany dle předloženého dopravně-inženýrského opatření které je nedílnou součástí stanovení <.>
<br> Důvod stanovení přechodné úpravy provozu : oprava povrchu místní komunikace
<br> Termín osazení dopravního značení: od 21.10.2019 do 30.11.2019.Po skončení stavebních prací musí být přechodné dopravní značení ihned odstraněno <.>
<br> Za instalaci a údržbu dopravního značení po celou dobu uzavírky zodpovídá navrhovatel M— Silnice as <.>,IČ 421 96 868,Husova 1697,Pardubice,530 03,zast.f.SEDOZ D.Z.s.r.o <.>,Primátorská 296/38,Praha 8,180 00 <.>
<br> Dopravní značení,které je v rozporu s přech...

Načteno

edesky.cz/d/3307054

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Poříčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz