« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - ÚZSVM - oznámení o výběrovém řízení s aukcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚZSVM - oznámení o výběrovém řízení s aukcí
tu.vefiflě'čéc.tvare 0ny "Botas/alá tř.<.> Vácia'ýaKIěměnta467,-=-293 O XXXXX oleslav-
<br> gšnámeni o výběrovém řízení X aukci '
<br> čís.SMBIOSSI2019 & jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Dolní Bousov
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad"),jemuž podle & 9 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“),přísluší hospodařit sníže uvedeným majetkem,podle ustanovení 5 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací smajetkem státu,ve znění pozdějších předpisů po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 7.října 2019
<br> výběrové řízení 5 aukci (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majetek“) <.>
<br> !.Prodávaný majetek
<br> ' pozemek pozemková parcela č.129012 o výměře 1219 m2,ostatní plocha,ostatní komunikace
<br> v k.0.Dolní Bousov,obec Dolní Bousov,vedený u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrálního pracoviště XXXXX XXXXXXXX a zapsaný na LV č.XXXXX <.>
<br> il.Popis prodávaného majetku
<br> Pozemek se nachází vzastavěném území obce,severním směrem od železniční trati.Dle územního plánu je tento pozemek veden v kategorii „DS - dopravni infrastruktura silniční“.Jedná se o úzký pruh pozemku ve zvlněnem terenu.V části pozemku je uloženo stl.potrubí zemního plynu.Vpasportu místních komunikací je pozemek veden jako účelová komunikace a slouží jako jediná přístupová cesta ke stavebnímu pozemku č.977 - objekt technické infrastruktury.Západní část pozemku zasahuje do porostu nízkých,náletových a neudržovaných dřevin.Pozemek je bez zatížení Věcnými břemeny či jiným omezením,které by byly uvedeny na listu vlastnictví <.>
<br> Ill.Prohlídka prodávaného majetku
<br> Prohlídka prodávaného majetku se neuskuteční,majetekje volně přístupný <.>
<br> IV.Vyhlášená minimální ku...

Načteno

edesky.cz/d/3306732

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz