« Najít podobné dokumenty

Město Hrádek nad Nisou - Veřejná vyhláška Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hrádek nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Legenda: ' *“ Provizorní dopravnl značení _ VÝKUP " X 5 m
<br> 1_—-'
<br> Zábrana 22
<br> ___-J
<br>.Výkop' pro pilíř 2 x 2 m
<br>.Montážni jáma pro napojení na stávající plynovod 2 x 2 m
<br> 20 „ VÝKOP s <.>
<br> 30 40
<br> Stanovisko ve myslu',5 125/1 z.č.1311 97 Sb <.>
<br> PUllcie čn,jehel.-io dotčený org n -;ydáua;:ě'\ né stanovisko.& předložen.návrhem
<br> požadavkům na bezpečnost a_pljrl lost provozu na pozemních komunikamc <.>
<br> \
<br> Po *cia CH,Krajské ředitelství poŘ
<br> [Tiborackáho krale Uzamní mbar Liberec Dop'avnl inspektorát Pastýřská 3
<br> 450 “M Liberec 1
<br> 4 334 diagnosis/az \ Podpis:
<br> z r.por.XXXXXXXXX M.DTS.% „
<br> XXX/X
bez názvu
M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C
<br> Odbor dopravy
<br> Náměstí Dr.E.Beneše 1,460 59 Liberec 1
<br>
<br>
<br>
Čj.: MML212230/19-OD/Fri
<br>
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> CJ MML 214858/19
<br> XXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br>
<br> V Liberci dne 04.10.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Magistrát města Liberec,odbor dopravy (dále jen „Magistrát města Liberec“),podle ust.§ 61 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),po projednání
<br> návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci / silnici s dotčenými orgány
<br> (v souladu s ust.§ 77,odst.3 zákona o silničním provozu) jako příslušný správní úřad podle ust.§ 124 <,>
<br> odst.6 zákona o silničním provozu,za použití ust.§ 171 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),podle ust.§ 77,odst.1,písm.c) zákona o silničním
<br> provozu
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu na silnici ev.č.III/2711 v k.ú.Donín u Hrádku nad
<br> Nisou (dále jen „pozemní komunikace“),v rámci stavby: „Plynofikace střediska“ v rozsahu
<br> podle přílohy
<br> na návrh právnické osoby,kterou je subjekt:
<br> Gasservis Liberec s.r.o <.>,IČO 04885571,Jeronýmova č.p.564/10,460 07 Liberec 7,(dále jen
<br> „navrhovatel“)
<br> v termínu:
<br> od 21.10.2019 do 30.10.2019
<br> nebo v termínu uvedeném v rozhodnutí (bude-li odlišné),vydaném Magistrátem města Liberec,kterým
<br> bylo (bude) povoleno zvláštní užívání a uzavírka pozemní komunikace <.>
<br>
<br> Podmínky:
<br> 1.Dopravní značení bude provedeno a umístěno podle vyjádření dotčeného orgánu,kterým
je Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Libereckého kraje,Územní odbor Liberec <,>
<br> dopravní inspektorát,ze dne 23.9.2019,pod č.j.KRPL-81831-1/ČJ-2019-180506-0...

Načteno

edesky.cz/d/3306590

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hrádek nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz