« Najít podobné dokumenty

Obec Vlkov (Žďár nad Sázavou) - Závěrečný účet obce Vlkov za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlkov (Žďár nad Sázavou).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný_účet_obce_Vlkov_za_rok_2018.pdf
Vlkov učo: 00295752
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 132018 Fenix 8 41.008.2004 » 2019 Asseco Sotuttons.& s.Vygenerováno 28.02.2019 144130
<br> Vyvěšeno na úřední desce: 12.05.2019 Sejmuto z úřední desky:
<br> Vyvěšeno na elektronické desce: 12.05.2019 Sejmuto z elektronicke desky;
<br> Schváieno Zastupitelstvem obce Vlkov 17.6.2019
<br> 1.Rozpočtové hospodaření dla tříd - PŘÍJMY 2018
<br> Třída
<br> 1-oANovÉ PŘÍJMY 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVĚ PŘÍJMY 4—PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet schválený
<br> Rozpočet po změnách
<br> 4 409 874,88 3 643 800,00 4 440 951,80
<br> 430 030,67 263,87 290 802,00
<br> 574 689,00
<br> 107 807,00
<br> 618 341,39 263,87 290 802,00
<br> 5 130 971,42 4 326 296,00 5 350 359,06
<br> 1.1.Přiimv gie druhového třídění rozgočtové skladby za rok 2018
<br> Položky
<br> 1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závist 1112 - Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XXXX - Daň : příj.fyz.os.z kapit.výn.1121 — Daň z příjmů právnických osob 1122 — Daň z příjmů právosob za obce 11 - Daně : příjmů,:isku a kap.výn.1211 - Daň z přidané hodnoty
<br> 12 - Daně ze zboží a si.v tuzemsku 1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 1340 - Popl.za prov.svs.likv.kom.odp.1341 - Poplatek ze psů
<br> 1343 - Popl.uživáni veřej.prostranst.1344 — Poplatek ze vstupného
<br> 1361 - Správní poplatky'
<br> 1381 - Daň z hazardních her
<br> 1382 — Odvod z loterií
<br> 13 - Daně a poplat.z vvbr.čín <.>,služ 1511 — Daň : nemovitých věcí
<br> 15 - Majetkové daně
<br> 1 - Daňové příjmy
<br> 2119 — Ostatní příjmy z vlastní čin.2131 - Příjmvr : pronájmu pozemků 2132 — Příj.: pronáj.ost.nemovitostí 2141 - Příjmy : úroků (část)
<br> 21 - Příj.: vlast.čín <.>,odv.přeb.org 2321 — Přijaté neinvestiční dan;
<br> 2324 - Přij.nekapit.příspěvkv,náhradv 23 - Př.: prod.nekap.m <.>,os.nedaň.př 2 - Nedaňové příjmvr
<br> 3111 - Příjmy z prodeje pozemků
<br> 31 - Příj.: prodeje DM,ost.kap.př <.>
<br> 3 - Kapitálové příjmy
<br> 4111 - Neinv.přijaté transf.: VPS...

Načteno

edesky.cz/d/3305846

Meta

Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlkov (Žďár nad Sázavou)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz