« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - rozpočtové opatření č. 22 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpočtové opatření č. 22[3].pdf [0,03 MB]
OBEC BUDÍŠKOVICE IČ 00246387,378 91 Budíškovice,Tel/fax: 384 495 141,ou©obecbudiskovice.cz
<br> č.poř.27/2019 V Budíškovicích 12.9.2019
<br> Návrh rozpočtového opatření k rozpočtu roku 2019
<br> Rozpočtové opatření c.22/2019
<br> ZAPOJENÍ DARU D0 ROZPOČTU
<br> Třída 4 — Transfery
<br> Su Au Uz Nz Orj OdPa SpPo Oqu Zj Ka Změna rozpočtu Text rozpočtu 231 0100 00000 000 0000 3326 3121 0000 000 00 30.500,00 Kč dar občanů — zvon Manešovice 231 0100 00000 000 0000 3326 6122 0000 000 00 30.500,00 KČ zvon Manešovice
<br> TRANSFER CELKEM.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 30.500,00 Kč
<br> ZAPOJENO DO ROZPOČTU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 30.500,00 Kč
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> /.<.>.<.> „.___
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXXX
<br> 'ťfa—-ý.<.> //
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> Schváleno zastupitelstvem obce na schůzi zastupitelstva dne XX.9.2019 jako rozpočtové opatření Č.22/2019 <.>
<br> ÚBEC BUDÍŠKOVICE Bc.XXXXX XXXXX „ Ěko' Udšškovice XXXXX

Načteno

edesky.cz/d/3305666


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz