« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - AMISTAR - NAŘÍZENÍ ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití do salátu a pažitky (PDF, 512 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 512 KB)
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
<br> 656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br>
<br> 1/5
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Útvar: OdRÚP Spisová zn.: SZ UKZUZ 085542/2018/21919
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXXXX Č.j.: UKZUZ XXXXXX/XXXX
<br> E-mail: dana.pruknarova@ukzuz.cz Označení UKZ/ amistar.pdf
<br> Telefon: +420 545 110 446
<br> Adresa: Zemědělská 1a,613 00 Brno Datum: 4.10.2019
<br>
<br>
<br> Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení
<br> na menšinová použití
<br>
<br> Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako správní úřad
<br> podle § 72 odst.1 písm.e) zákona č.326/2004 Sb <.>,o rostlinolékařské péči a o změně některých
<br> souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon “),tímto
<br>
<br> povoluje
<br>
<br> podle čl.51 odst.2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1107/2009
<br> („dále jen „nařízení EP“)
<br>
<br> rozšíření povolení na menšinová použití
<br>
<br> přípravku AMISTAR evid.č.4247-1
<br>
<br> následujícím způsobem:
<br>
<br> Čl.1
<br>
<br> 1) Rozsah povoleného použití přípravku:
<br> 1) Plodina <,>
<br> oblast použití
<br> 2) Škodlivý
<br> organismus,jiný
<br> účel použití
<br> Dávkování <,>
<br> mísitelnost
<br> OL Poznámka
<br> 1) k plodině
<br> 2) k ŠO
<br> 3) k OL
<br> 4) Pozn.k
<br> dávkování
<br> 5) Umístění
<br> 6) Určení sklizně
<br>
<br> brambor hnědá skvrnitost
<br> bramborových
<br> listů
<br> 0,5 l/ha 7 1) od: 31 BBCH <,>
<br> do: 91 BBCH
<br> 2) preventivně
<br> nebo při prvních
<br> příznacích
<br> choroby
<br>
<br>
<br>
<br> 2/5
<br>
<br>
<br> ředkev olejná hlízenka obecná <,>
<br> čerň řepková
<br> 1 l/ha AT 1) od: 60 BBCH <,>
<br> do: 65 BBCH
<br> 6) semenné
<br> porosty
<br> maliník <,>
<br> ostružiník
<br> plíseň šedá <,>
<br> antraknóza,rez
<br> maliníková,padlí
<br> 1 l/ha 7
<br> jahodník antraknózová
<br> skvrnitost
<br> jahodníku <,>
<br> antraknózová
<br> hniloba jahod <,>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3305379


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz