« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Bytový pořadník k 1.9.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
Bytový pořadník Bytový pořadník je v souladu se 'Směrnicí města K]imkovic č,212005 o přidělování bytů v majetku města Klimkovic do nájmu občanům sestavený z podaných a zaevidovaných žádostí o byt.V bytovém pořádníku jsou žadateló uspořádáni podle naléhavosti jejich bytové potřeby,která je určena bodovým hodnocením,sesfupně.Nejvyšší počet bodů vyjadřuje nejvyšší bytovou naléhavost.Bytový pořadník je aktualizován jednou měsíčně vždy k 1.kalendářnímu dni v měsíci a dále před každým rozhodováním o přidělení volného bytrr.Aktuální stav bytového pořadníku / přepočteno kt.září2019: Jméno počet bodů 1 XXXXX XXXXXX XI,X X Andrea solcová XX a J XXXX XXXXXX IX,X X JanaBaleszová lX X Daniel Čitrat XX,5 6 XXXXXX XXXXXXX XX X XXXX XXXXXXXXXXX |X,X X XXXXXX XXXXXXXX XX,X X XXXXX XXXXXXX XX <.>,X XX XXXXXX XXXXXX XX,X XX XXXXX XXXXXXX XX,X IX XXXXXX XXXXXXXXX rX XX XXXXX XXXXXX XX,X IX Martin Čitrat XX XX XXXXXX XXXXXXX XX IX XXXXXX XXXXXXXX X,X XX XXXXX XXXXXXXXX X,X XX XXXXXXXX XXXXXXXXX X IX XXXXX XXXXXX X XX XXXXX XXXXXXXXX XX",- XI XXXXXXX XXXXXXXXX X,X Klimkovice: I.X.XXXX,-^,+/7l,<.> -) Zpr acov XXX XXXX Troj ančíková referent Technické sprár,y města Klimkovic l *--*r;řťJin,iriiř_-- il I Tichr,itká r;lráva mčsfa Klimkovic ! ; Cst1,o,<,>,st

Načteno

edesky.cz/d/3305072

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz