« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Oznámení o záměru propachtovat pozemky parc.č. 4448 a 4449/2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr zde
MĚSTO KLIMKOVICE
<br>
<br> Městský úřad Klimkovice
Odbor hospodářsko-technický
<br>
<br> Lidická 1,742 83 Klimkovice
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: Sp.zn.:
<br> Č.j.: 0958/2016-HTO/CZE
<br>
Váš dopis zn.:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ze dne:
<br>
<br> Čj.:
2212/2019-HTO/CZE
<br>
Sp.zn.:
<br>
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
RNDr.XXXXX XXXXXXXXXX
<br>
Tel.:
XXX XXX XXX
<br>
e-mail:
czerninova@mesto-klimkovice.cz
<br>
<br>
<br>
Datum:
2.10.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PROPACHTOVAT NEMOVITÉ VĚCI
<br> Město Klimkovice dle ust.§ 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,oznamuje záměr propachtovat nemovité věci ve vlastnictví města Klimkovic,a to:
· pozemek parc.č.4448 k.ú.Klimkovice,trvalý travní porost,o výměře 2.922 m2 <,>
· pozemek parc.č.4449/2 k.ú.Klimkovice,orná půda,o výměře 8.000 m2 <.>
O záměru propachtovat výše uvedené nemovité věci rozhodla Rada města Klimkovic dne 20.3.2019,usnesením č.17/192.1 <.>
Zájemci o pacht pozemků mohou své nabídky (včetně uvedení výše pachtovného za m2) podávat do 13.00 hodin dne 25.10.2019 na Městském úřadě Klimkovice,Lidická 1,742 83 Klimkovice,a to v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT - pacht pozemků p.č.4448 a 4449/2 k.ú.Klimkovice“ <.>
<br> XXXXXXXX XXXXX
starosta
XXXX/X
XXXX
<br>
PO,STŘ: 8–11.30 12.30–17 h
ÚT,ČTV: 8–11.30 12.30–14 h
<br> IČ: 00298051
DIČ: CZ00298051
<br> tel.: 556 420 303
www.mesto-klimkovice.cz
<br>
ID DS: ximbfsi
<br>
<br>
<br>
PO,STŘ: 8–11.30 12.30–17 h
ÚT,ČTV: 8–11.30 12.30–14 h
<br> IČ: 00298051
DIČ: CZ00298051
<br> tel.: 556 420 303
www.mesto-klimkovice.cz
<br>
ID DS: ximbfsi
<br>
<br>
<br>
<br> PO,STŘ: 8–11.30 12.30–17 h
ÚT,ČTV: 8–11.30 12.30–14 h
<br> IČ: 00298051
DIČ: CZ00298051
<br> tel.: 556 420 303
www.mesto-klimkovice.cz
<br>
ID DS: ximbfsi

Načteno

edesky.cz/d/3305071

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz