« Najít podobné dokumenty

Obec Žernov (Semily) - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žernov (Semily).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Licence: D0VO XCRGURXA / RXA (01012018 / 01012018)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2018
IČO: 00580848
Název: Obec Žernov 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 23 659 686,81  3 973 530,94  19 686 155,87  17 996 372,62 
<br> A.Stálá aktiva 10 715 149,68  3 957 911,74  6 757 237,94  6 872 547,44 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 311 331,00  274 069,95  37 261,05  70 606,05 
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013 19 821,00  18 829,95  991,05  991,05 
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 10 710,00  10 710,00     
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 280 800,00  244 530,00  36 270,00  69 615,00 
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 10 403 818,68  3 683 841,79  6 719 976,89  6 801 941,39 
<br> 1.Pozemky 031 1 995 627,00    1 995 627,00  1 979 627,00 
<br> 2.Kulturní předměty 032        
<br> 3.Stavby 021 6 845 423,83  2 298 147,50  4 547 276,33  4 616 147,83 
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 535 667,40  358 593,84  177 073,56  206 166,56 
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 027 100,45  1 027 100,45     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042        
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036        
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek        
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vliv...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žernov (Semily)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz