« Najít podobné dokumenty

Obec Žernov (Semily) - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žernov (Semily).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Licence: D0VO XCRGURXA / RXA (01012018 / 01012018)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2018
IČO: 00580848
Název: Obec Žernov 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 23 659 686,81  3 973 530,94  19 686 155,87  17 996 372,62 
<br> A.Stálá aktiva 10 715 149,68  3 957 911,74  6 757 237,94  6 872 547,44 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 311 331,00  274 069,95  37 261,05  70 606,05 
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013 19 821,00  18 829,95  991,05  991,05 
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 10 710,00  10 710,00     
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 280 800,00  244 530,00  36 270,00  69 615,00 
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 10 403 818,68  3 683 841,79  6 719 976,89  6 801 941,39 
<br> 1.Pozemky 031 1 995 627,00    1 995 627,00  1 979 627,00 
<br> 2.Kulturní předměty 032        
<br> 3.Stavby 021 6 845 423,83  2 298 147,50  4 547 276,33  4 616 147,83 
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 535 667,40  358 593,84  177 073,56  206 166,56 
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 027 100,45  1 027 100,45     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042        
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036        
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek        
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vliv...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Žernov (Semily)
13. 05. 2020
13. 05. 2020
08. 05. 2020
08. 05. 2020
08. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Žernov (Semily)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz