« Najít podobné dokumenty

Obec Žernov (Semily) - Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Tábor za rok 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žernov (Semily).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
5.r.o <.>
<br> AWWQX
<br> ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> VODOHOSPODÁŘKÉHO SDRUŽENÍ TURNOV
<br> ZA ROK 2016
<br> Datum vyhotovení zprávy: 6.2.2017 Počet výtisků zprávy: 5 Počet stran: 1 + 6 Přílohy: 4
<br> ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Vodohospodářské sdružení Tumov
<br> ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> podle zákona 0.93/2009 Sb.o auditorech,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon oauditorech“),auditorského standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů ČR,podle ustanovení 9 42 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a podle ustanovení 5 10 zákona č.420/2004 Sb.o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“)
<br> pro dobrovolný svazek obcí
<br> Vodohospodářské sdružení Turnov
<br> za období od 1.1;016 do 31.12.2016
<br> LVŠEOEĚCNÉINFORMACE
<br> Adresát: Vodohospodářské sdružení Turnov (dále jen „VHS“)
<br> Sídlo: Antonína Dvořáka 287,511 01 Turnov
<br> Právní forma: dobrovolný svazek obcí registrovaný u Krajského úřadu Liberec IČ: 49295934
<br> DIČ: cz 49295934
<br> Auditorská společnost: AUDITEX s.r.o <.>
<br> Sídlo: 1.máje 97/25,460 07 Liberec lll - Jeřáb
<br> IČ: 44565119
<br> DIČ: cz 44565119
<br> AUDITEX,s.r.o <.>,Liberec byla zapsána pod číslem 9 do rejstříku auditorských společností vedeného Komorou auditorů ČR.Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření VHS vsouladu s ustanovením & 4,odst.7 zákona č.420/2004 Sb.35 2,písm.b) zákona o auditorech.Přezkoumání provedli auditoři Ing.XXXXX XXXXXX,čislo auditorského oprávnění XXXX,a Ing.XXXXX XXXXXXX,číslo auditorského oprávnění XXXX,a asistent auditora Ing.Vlastislav Cejnar,registrační číslo 713 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo vsídle VHS ve dnech od 17.ledna do 6.února 2017 na základě smlouvy uzavřené dne 16.června 2016.Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno ověřením bilanční kontinuity rozvahových úč...

Načteno

edesky.cz/d/3304225

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žernov (Semily)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz