« Najít podobné dokumenty

Obec Žernov (Semily) - Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Tábor za rok 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žernov (Semily).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
5.r.o <.>
<br> AWWQX
<br> ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> VODOHOSPODÁŘKÉHO SDRUŽENÍ TURNOV
<br> ZA ROK 2016
<br> Datum vyhotovení zprávy: 6.2.2017 Počet výtisků zprávy: 5 Počet stran: 1 + 6 Přílohy: 4
<br> ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Vodohospodářské sdružení Tumov
<br> ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> podle zákona 0.93/2009 Sb.o auditorech,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon oauditorech“),auditorského standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů ČR,podle ustanovení 9 42 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a podle ustanovení 5 10 zákona č.420/2004 Sb.o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“)
<br> pro dobrovolný svazek obcí
<br> Vodohospodářské sdružení Turnov
<br> za období od 1.1;016 do 31.12.2016
<br> LVŠEOEĚCNÉINFORMACE
<br> Adresát: Vodohospodářské sdružení Turnov (dále jen „VHS“)
<br> Sídlo: Antonína Dvořáka 287,511 01 Turnov
<br> Právní forma: dobrovolný svazek obcí registrovaný u Krajského úřadu Liberec IČ: 49295934
<br> DIČ: cz 49295934
<br> Auditorská společnost: AUDITEX s.r.o <.>
<br> Sídlo: 1.máje 97/25,460 07 Liberec lll - Jeřáb
<br> IČ: 44565119
<br> DIČ: cz 44565119
<br> AUDITEX,s.r.o <.>,Liberec byla zapsána pod číslem 9 do rejstříku auditorských společností vedeného Komorou auditorů ČR.Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření VHS vsouladu s ustanovením & 4,odst.7 zákona č.420/2004 Sb.35 2,písm.b) zákona o auditorech.Přezkoumání provedli auditoři Ing.XXXXX XXXXXX,čislo auditorského oprávnění XXXX,a Ing.XXXXX XXXXXXX,číslo auditorského oprávnění XXXX,a asistent auditora Ing.Vlastislav Cejnar,registrační číslo 713 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo vsídle VHS ve dnech od 17.ledna do 6.února 2017 na základě smlouvy uzavřené dne 16.června 2016.Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno ověřením bilanční kontinuity rozvahových úč...

Načteno

edesky.cz/d/3304225

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Žernov (Semily)
24. 06. 2020
13. 05. 2020
13. 05. 2020
08. 05. 2020
08. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Žernov (Semily)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz