« Najít podobné dokumenty

Obec Žernov (Semily) - Oznámení o záměru obce ....

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žernov (Semily).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ01312774
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,Pobočka Semily
Adresa: Bítouchovská 1,513 01 Semily
<br>
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 114490/2017
Spisová zn.: 2RP40801/2011-130749
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXX
Tel: XXXXXXXXX
E-mail: j.horakX@spucr.cz
ID DS: z49per3
<br> Dle rozdělovníku
<br>
DATUM: 13.3.2017
<br>
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích
Veselá u Semil a Kotelsko
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,Pobočka Semily (dále jen
„pobočka“) jako příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19
zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona
č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),oznamuje účastníkům řízení,že v souladu s ustanovením
§ 11 odst.1 zákona je,počínaje dnem 20.3.2017,možno po dobu 30 dnů tj.nejpozději
do 19.4.2017 nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních pozemkových
úprav v katastrálních územích Veselá u Semil a Kotelsko a v navazujících částech sousedních
katastrálních území Křečovice pod Troskami,Rváčov,Tuhaň u Stružince,Žernov a Žlábek.Návrh
je vystaven k nahlédnutí na pobočce (kancelář č.329) a na Obecním úřadě ve Veselé <.>
<br> Účastníci řízení mají v této době poslední možnost uplatnit k vystavenému návrhu své
námitky a připomínky u pobočky.K později podaným námitkám a připomínkám se
nepřihlíží <.>
<br> Po uplynutí výše uvedené doby svolá pobočka závěrečné jednání (§ 11 odst.3 zákona),na kterém
zhodnotí výsledky pozemkových úprav a účastníky seznámí s návrhem,o kterém bude
rozhodnuto <.>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXX XXXXXX
vedoucí Pobočky Semily
Státní pozemkový úřad
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3304219

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Žernov (Semily)
24. 06. 2020
13. 05. 2020
13. 05. 2020
08. 05. 2020
08. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Žernov (Semily)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz