« Najít podobné dokumenty

Obec Žernov (Semily) - Oznámení o záměru obce ....

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žernov (Semily).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ01312774
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,Pobočka Semily
Adresa: Bítouchovská 1,513 01 Semily
<br>
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 114490/2017
Spisová zn.: 2RP40801/2011-130749
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXX
Tel: XXXXXXXXX
E-mail: j.horakX@spucr.cz
ID DS: z49per3
<br> Dle rozdělovníku
<br>
DATUM: 13.3.2017
<br>
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích
Veselá u Semil a Kotelsko
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,Pobočka Semily (dále jen
„pobočka“) jako příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19
zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona
č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),oznamuje účastníkům řízení,že v souladu s ustanovením
§ 11 odst.1 zákona je,počínaje dnem 20.3.2017,možno po dobu 30 dnů tj.nejpozději
do 19.4.2017 nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních pozemkových
úprav v katastrálních územích Veselá u Semil a Kotelsko a v navazujících částech sousedních
katastrálních území Křečovice pod Troskami,Rváčov,Tuhaň u Stružince,Žernov a Žlábek.Návrh
je vystaven k nahlédnutí na pobočce (kancelář č.329) a na Obecním úřadě ve Veselé <.>
<br> Účastníci řízení mají v této době poslední možnost uplatnit k vystavenému návrhu své
námitky a připomínky u pobočky.K později podaným námitkám a připomínkám se
nepřihlíží <.>
<br> Po uplynutí výše uvedené doby svolá pobočka závěrečné jednání (§ 11 odst.3 zákona),na kterém
zhodnotí výsledky pozemkových úprav a účastníky seznámí s návrhem,o kterém bude
rozhodnuto <.>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXX XXXXXX
vedoucí Pobočky Semily
Státní pozemkový úřad
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3304219

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žernov (Semily)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz