« Najít podobné dokumenty

Obec Záhornice - Komplexní pozemkové úpravy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Záhornice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
<.> sni—mi ' ' » '.zezemw STATNI POZEMKOVY URAD JMD Sídlo: Husinecká 1024111a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774.DIČ: CZ 01312774
<br> _ Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Nymburk Soudní 1713,288 02 Nymburk
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Naše značka: SPU 40284812019
<br> Spisová značka: 2RP1878412017-537209100
<br> Vyřizuje; Ing.XXX XXXXXXXX
<br> Tel.: XXXXXXXXX
<br> ID DS: z49per3
<br> E-mail: j.kusovsky©spucr.cz
<br> Datum: 7.10.2019 SPU „234312319 0130534478383
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Malá Strana u Chotěšic — oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků,lhůta pro uplatnění námitek
<br> V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Malá Strana u Chotěšic a v částech katastrálních území Nová Ves u Chotěšic,Chotěšice,Nouzov u Dymokur a Záhronice u Městce Králově zabezpečil Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.m.Praha,Pobočka Nymburk (dále jen „pobočka") v souladu s ust.5 8 zákona č.13912002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.22911991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"),vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků (dále jen „soupis nároků“) podle jejich ceny,výměry,vzdálenosti a druhu,a to včetně omezení vyplývajících ze zástavního práva,předkupního práva a věcného břemene <.>
<br> Vyhotovením soupisu nároku (vč.ocenění pozemků) byl pověřen zpracovatel návrhu komplexních pozemkových úprav Malá Strana u Chotěšic,kterým je firma Geodeze Východní Čechy spol s r.o <.>,J.Purkyně 1174,500 02 Hradec Králové <.>
<br> Tento soupis nároků je počínaje dnem 9.10.2019 vyložen po dobu 15 dnů na Obecním úřadě v Chotěšicích,a na Obecním úřadu v Záhornici.(současně je také k nahlédnutí na Pobočce Nymburk) <.>
<br> Námitky k předloženému soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit u Pobočky Nymburk,Soudní17,2880...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Záhornice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz