« Najít podobné dokumenty

Obec Zichovec - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) -katastrální zákon – aktualizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zichovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_713771692_1_Zichovec (4).xlsx (10.61 kB)
List1
Název obce Název kú OPSUB - název OPSUB - adresa Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela)
Zichovec Zichovec XXXXXXXXXXX XXXXXXX Zichovec XX X XX XXX orná půda Zichovec XXXXXX,č.979/5 83
Zichovec Zichovec XXXXXXXXXX XXXXXX adresa neznámá X X XX Zichovec XXXXXX,PK č.1040/11 169
<br>
<br> List2
<br>
List3
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) -katastrální zákon – aktualizace
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ KLADNO <,>
NÁM.17.LISTOPADU 2840,272 01 KLADNO
<br> 5512/SKL/2019-SKLM
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/SKL/3863/2019-SKLM
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXXX XXXX
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX 514
<br> E-MAIL: Dana.Kostalova@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: 4bdfs4u
<br> Obec Zichovec
100
27374 Zichovec
<br> DATUM: 30.9.2019
<br> Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
- §§ 64 – 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon – aktualizace
<br> Vážený pane starosto <,>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti
na ust.§§ 64 a 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrálního zákona,v příloze postupuje
aktualizovaná data z katastru nemovitostí poskytnutá Českým úřadem zeměměřičským a
katastrálním,týkající se katastrálního území Zichovec v územní působnosti Vašeho úřadu <.>
Jedná se o seznam nemovitých věcí,u nichž je dosud v katastru evidován nedostatečně
identifikovaný,tzv.neznámý vlastník <.>
<br> Vyzýváme Vás tímto,abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento
aktualizovaný seznam na úřední desce Vašeho úřadu <.>
<br> ÚZSVM dále bude v součinnosti s Vaším úřadem provádět šetření k dohledání vlastníků
uvedených nemovitých věcí <.>
<br> Děkujeme Vám za spolupráci <.>
<br> S pozdravem
<br>
XXXX M e r t l í k
ředitel odboru OP Kladno
<br> Příloha: přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků
<br>
2019-10-01T09:57:46+0200

Načteno

edesky.cz/d/3303109

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zichovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz