« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 30.9.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 30.9.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Horní Slivno
<br> konaného dne 30.9.2019
<br> v zasedací místnosti OU v Horním Slivné - Začátek zasedání: 19:00 hod
<br> Přítomni: lng.XXXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXX
<br> Omluveni: XXXXXX XXXXX
<br> Hosté: XXXXXXX XXXXX
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXX
<br> Program jednání:
<br> [.Úvod
<br> 2 Rozpočtové opatření č.9
<br> 3.Výběr dodavatele na opravu silnice v zahradách 4 Oprava domu služeb
<br> 5 Smlouva na věcné břemeno 5 ČEZ 6 Různé ?.Diskuze 8
<br> Závěr
<br> m!.1.2: Úvod
<br> Starostka přivítala přítomné konstatovala,že zastupitelstvo obce je usnášení schopné a seznámila přítomné s programem.ZO schvaluje program jednání Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> ad.2.): Rozpočtové opatření č.9 Příjmy byly navýšeny na daních právnických a fyzických osob a na odvodu ze ZPF,výdaje souvisí s opravou nautily a byly upraveny výdaje na par.(>] 12.Rozpočtové opatřeníje vyrovnané <.>
<br> ZO schvaluje rozpočtové opatření č.9 Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> adí).- Výběr dodavatele ng opravu silnice v zahradách
<br> Do druhého kola postoupily 2 nabídky; po doplnění informací zastupitele vybrali firmu p.N.termín dokončení prací je nejpozději 21.10.2019 <.>
<br> 20 schvaluje firmu |).N na opravu silnice v zahradách Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> nd.4.): Oem—m domu služeb
<br> Bylo vypsáno výběrové řízení na opravu domu služeb,chtěli jsme vyměnit okna na severní straně a tuto stranu zateplit.Z důvodu velkého vytížení většina oslovených firem zakázku odmítla.Dále byly navrženy určité změny,které by výběrové řízení velmi pozměnily.Zastupitelé po zvážení všech připomínek & předložených nabídek se dohodli na zrušení výběrového řízení <.>
<br> -ZO schvaluje zrušení výběrového řízení 132019 Pro: 6 proti: 0 zdržel se:
<br> Na základě přeložených připomínek bude vypsáno nové výběrové řízení._ - ZO schvaluje vypsat nové výběrové řízení na opravu domu služeb.Pro...

Načteno

edesky.cz/d/3302766

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz