« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 111.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 111.pdf
113
<br> Úřad městského obvodu Michálkovice
<br> " » 1/4 of ? Statutární město Ostrava písemnost ev.c.<.> “,_ ' primátor vyvěšena dne: __TAM— P ozva “ k &
<br> sňata dne:
<br> za správnost: +
<br> POZVÁNÍ souběžně zveřejněnan internetu
<br> na 9.zasedání
<br> zastupitelstva města,které se uskuteční dne 16.října 2019 v 9.00 hodin
<br> v zasedací síni č.306 Radnice města Ostravy
<br> ČASOVÝ ROZVRH: 9.00 hod.» zahájení —— Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor - schválení programu zasedání - volba ověřovatelů zápisu z 9.zasedání ZM — infomace o ověření zápisu z 8.zasedání ZM - projednávání jednotlivých bodů programu 11.00 - 11.30 hod.- přestávka 11.30 - 12.00 hod.- dotazy,připomínky a podněty občanů města - projednávání jednotlivých bodů programu 13.30 - 14.00 hod.- přestávka
<br> Body označené * budou projednány s úvodním slovem předkladatele <.>
<br> SEZNAM MATERIÁLÚ:
<br> 1.Informace o činnosti orgánů města
<br> 2.Dotazy,připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených městem a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem města
<br> Předkladatel EngLTomáš Macura.MBA,primátor:
<br> 3.Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města spolku Dolní oblast Vítkovice,2.s.na pořízení technologie a napojení elektrické požární signalizace objektů na pult
<br> centralizované ochrany HZS MSK
<br> 4.Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
<br> OSTRAVAH!
<br> 2t3
<br> Statutární město Ostrava
<br> primátor FQZVÉ ři ka
<br> 5 <.>
<br> 6 <.>
<br> Návrh změny stanov společnosti Ostravské komunikace,a.s <.>
<br> Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt "Modernizace učeben" v rámci Integrovaného regionáhíího operačního programu
<br> Předkladatel Mqr.XXXXX XXXXXXX,náměstek primátora:
<br> X <.>
<br> XX <.>
<br> 11 <.>
<br> 12 <.>
<br> 13 <.>
<br> 14 <.>
<br> 15 <.>
<br> 16 <.>
<br> 17 <.>
<br> 18 <.>
<br> 19 <.>
<br> Návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú.Nová Ves u Ostravy,obec Ostrava,návr...

Načteno

edesky.cz/d/3302725

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz