« Najít podobné dokumenty

Obec Vrátno - Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 5.6.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrátno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 5.6.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrátno,dne 5.6.2019 <,>
<br> od 17.30 hod <.>,v místním pohostinství <.>
<br>
<br>
<br> Program :
<br>
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Dětský den
<br> 3.Žádosti
<br> 4.Došlá pošta
<br> 5.Diskuse
<br> 6.Závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Účast dle prezenční listiny : Formánková,Janíčková,Formanová,Vízner <,>
<br> Studený
<br> Omluveni : Lengyelová,Šíma
<br> Zastupitelstvo je usnášení schopné <.>
<br>
<br>
<br> 1.Zahájení
<br>
<br> Zasedání zahájila starostka Formánková v 18.30 hod <.>,přivítala Všechny přítomné hosty a
<br> zastupitele.Přečetla stávající program zasedání a požádala,zda má některý ze zastupitelů
<br> 1 <.>
<br>
<br> návrh na další bod do programu.Nebyly z řad zastupitelů podány žádné další body.Starostka
<br> po té dala ke schválení ještě přidaný bod č.1,a to schválení smlouvy č.evidenční 22019012
<br> Grantový program ŠKODA STROMKY,dále požádala o návrh zapisovatele a ověřovatele
<br> zápisu.Dále upozornila Všechny přítomné hosty a zastupitele,že bude při zasedání použit
<br> diktafon.Požádala o souhlas nebo protest,alespoň jednoho přítomného,přítomní neměli
<br> námitky proti <.>
<br> Byly navrženi jako zapisovatel p.Formanová,ověřovatelé p.Studený a p.Janíčková
<br>
<br> Návrh usnesení :
<br>
<br> Zastupitelstvo nepodalo žádné další návrhy a nemělo námitek k programu.Starostka dala ke
<br> schválení program i s přidaným bodem a zapisovatelem zápisu a ověřovateli zápisu a
<br> schválení použití diktafonu <.>
<br> Výsledek hlasování : Pro 5,Proti 0,Zdrželi se 0
<br>
<br> 2.Dětský den
<br>
<br> V tomto bodě podala starostka a zastupitelé návrh,aby byl uspořádán v rámci Dětského dne <,>
<br> zájezd do Mirákula do Milovic.Další návrhy nebyly podány.Dále,že děti školou povinné a
<br> rodičů,kteří jsou trvale hlášeny v obci,mají občerstvení a vstupné,zdarma.Byl dán návrh na
<br> 29.6.2019 v 9.00 hod.Dopravu,bude financovat obec.Zájezdu se mohou samozřejmě
<br> zúčastnit i obyvatelé,kteří nemají malé děti,jsou srdečně zváni <.>
...

Načteno

edesky.cz/d/3302716

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrátno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz