« Najít podobné dokumenty

Obec Rokle - Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Nechranicko na r.2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Oznámení dle zákona 250/2000 Sb <.>,Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Nechranicko za rok 2017 jsou zveřejněny v elektronické podobě na www.libedice.cz a k nahlédnutí v tištěné podobě jsou k dispozici v kanceláři předsedy Mikroregionu Nechranicko <.>
<br> Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Nechranicko za rok 2017
<br> Rozpočet Mikroregionu Nechranicko na rok 2017 byl sestaven v souladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích a g 4 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a byl projednán a schválen radou Mikroregionu Nechranicko na svém zasedání dne 29.12.2016 v příjmové části ve výši 66 750,00 Kč a ve výdajové části ve výši 66 750,00 Kč,jako vyrovnaný.Vprůběhu roku byl rozpočet upravován a schvalován na radě Mikroregionu Nechranicko ve dnech 8.12.2017 formou rozpočtového opatření <.>
<br> Rozpočtové změny (v Kč)
<br> datum financování
<br> 8.12.2017
<br> [.1.Přijmy,výdaje a financování (v tis.Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění tis.Kč tis.Kč 31.12.2017 Tř.l daňové příjmy O 0 0 O Tř.2 nedaňové O O 0 0 příjmy Tř.3 kapitálové 0 0 0 O Příjmy Tř.4 přijaté 66,75 66,75 66,48 99,59 transfery Příjmy celkem 67 67 66 99,59 Tř.5 běžné výdaje 66,75 74,00 73,19 98,9 Tř.6 kapitálové O O 0 0 výdaje Výdaje celkem 67 74 73 98,9 Tř.8 financování 0 7 7 92,55 Paragraf,položka tis.Kč rok 2017
<br> Příjmy celkem 66 0000 4121 neinvestiční transfery od obci 66 Výdaje celkem 73 3639 5164 nájemné 2 3639 5169 ostatní služby 52 3639 5229 transfery neziskovým organizacím 17 3639 5363 sankce jiným rozpočtům 2 Financování 7
<br> 81 15 bankovní účty změna stavu 7
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operacích v plném členění dle rozpočtové skladby jsou součástí závěrečného účtu a k nahlédnutí na mikroregionu (výkaz FIN 2-12M) <.>
<br> 1.Porovnání Výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu V roce 2017 s rokem 2016 po konsolidaci <.>
<br> 2016 2017 rozdíl...

Načteno

edesky.cz/d/3301200


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz