« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Nebušice - Veřejná vyhláška - oznámení (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Nebušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2199 - vyhlaska_SPJ.pdf [0,27 MB]
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 09
<br> Z 2977/09,Z 2980/09,Z 2981/09,Z 2982/09,Z 2983/09,Z 2986/09 <,>
Z 2987/09,Z 2993/09,Z 2996/09,Z 2999/09,Z 3001/09,Z 3003/09 <,>
Z 3005/09,Z 3006/09,Z 3007/09,Z 3008/09,Z 3009/09,Z 3010/09 <,>
Z 3011/09,Z 3014/09,Z 3015/09,Z 3017/09,Z 3018/09,Z 3020/09 <,>
Z 3021/09,Z 3023/09,Z 3024/09,Z 3025/09,Z 3026/09,Z 3029/09 <,>
<br> Z 3031/09 a Z 3033/09
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br> V souladu s § 50 odst.2 a 3 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hlavního města Prahy - odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního
plánování,oznamuje zahájení projednávání návrhů změn Z 2977/09,Z 2980/09 <,>
Z 2981/09,Z 2982/09,Z 2983/09,Z 2986/09,Z 2987/09,Z 2993/09,Z 2996/09 <,>
Z 2999/09,Z 3001/09,Z 3003/09,Z 3005/09,Z 3006/09,Z 3007/09,Z 3008/09 <,>
Z 3009/09,Z 3010/09,Z 3011/09,Z 3014/09,Z 3015/09,Z 3017/09,Z 3018/09 <,>
Z 3020/09,Z 3021/09,Z 3023/09,Z 3024/09,Z 3025/09,Z 3026/09,Z 3029/09 <,>
Z 3031/09 a Z 3033/09 vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(dále jen „Změny ÚP“) společným jednáním o návrzích Změn ÚP a zveřejnění příslušné
návrhové dokumentace <.>
Návrhy Změn ÚP byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č <.>
38/94 ze dne 14.6.2018,34/14,34/15,34/16,34/17,34/18,34/19,34/20,34/21,34/22 <,>
34/23,34/24,34/25 ze dne 22.2.2018 a 35/18,35/19,35/20,35/22 ze dne 22.3.2018
kterými bylo schváleno zadání uvedených změn <.>
<br> Společné jednání se bude konat dne 23.10.2019 od 10.00 hod <.>
v sále CAMP – amfiteátr,Vyšehradská 51,Praha 2
<br> Veř...

Načteno

edesky.cz/d/3300887

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Nebušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz