« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Zápis ze zasedání ZO č. 9/2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ZO č. 9.pdf [0,25 MB]
Zápis a usnesení č.9
<br> z 9.zasedání zastupitelstva obce Lodín,konaného dne 25.9.2019 od 18:00 hod.v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně <.>
<br> Přítomno: všech 7 členů Zastupitelstva obce
<br> Program: 1.Určení ověřovatelů a zapisovatele.2.Schválení programu.3.Kontrola usneseni ze 8.zasedání ZO 4.Projednání nabídky na výstavbu herních a cvičebních prvků v Janatově.5.Projednání nabídky na výstavbu herních prvků v kempu Lodín.6.Projednání bezúplatného převodu pozemků mezi obcí Lodín a Královéhradeckým krajem.7.Projednání kupní smlouvy Matex ( přeložka stanice DTS) 8.Projednání smlouvy o dílo na zadávací dokumentaci „Rozšíření kempu Lodín — etapa 2,3“.9.Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene — služebnosti ( ČEZ ).10.Projednání příkazní smlouvy o zabezpečení žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace
<br> v Janatově <.>
<br> 11.Projednání příkazní smlouvy o zabezpečení žádosti o dotaci na opravu místní omunikace v Janatově <.>
<br> 12.Rozpočtové opatření 9,10 <.>
<br> 13.Projednání ČOV,ekonomické záležitosti <.>
<br> 14.Diskuse <.>
<br> 1.Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Zasedání zahájil a vedl starosta obce,XXXXX XXXXXX <.>
<br> Návrh zapisovatel: XXXX XXXXXXXX
<br> Návrh ověřovatelů zápisu: Ing.XXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXX Návrhová komise: Ing.XXXXX XXXXX
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu Janu Veselkovou a aAleše Bradnu.Zapisovatelkou Danu Fučíkovou.Návrhovou komisi ve složení: lng.XXXXX XXXXX <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro X Proti X Zdrželi se 0
<br> Usnesení č.9-1 bylo schváleno <.>
<br> ] 2.Schválení programu I
<br> Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze <.>
<br> Starosta žádá přidat nové body,a to: žádost spolku Lodíňáci o dotaci na částku 5000,- Kč a schválení závěrečné zprávy finanční komise o provedené kontrole na OÚ <.>
<br> p.Lajbner žádá přidat další bod: Schválení termínu setkání občanů Lodína a Janatova <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 Schválení nového progra...

Načteno

edesky.cz/d/3300260

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz