« Najít podobné dokumenty

Obec Dobrá Voda u Českých Budějovice - Oznámení uzavření smlouvy - Dopravní podnik města Č.B.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dobrá Voda u Českých Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení uzavření smlouvy.pdf (239.11 kB)
Oznámení o připravovaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním dle 5 19 odst.2 zákona č.194/2010 Sb <.>,o veřejných službách v přepravě cestujících
<br> v.vl
<br> a o změně dalších zákonů,ve znění pozdejsrch předpisů
<br> Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic se sídlem: U Domova důchodců 1356/33,373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic IČO: 00581232
<br> Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic jako objednatel v souladu s š 19 odst.2 zákona č.194/2010 Sb <.>,o veřejných službách vpřepravě cestujících a o změně dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoVS") formou zveřejnění na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup oznamuje následující předpokládané uzavření smlouvy o veřejných službách vpřepravě cestujících přímým zadáním dopravci dle 5 18 písm.c) ZoVS <.>
<br> Identifikační údaje dopravce,s nímž bude smlouva uzavřena:
<br> Dopravní podnik města České Budějovice,a.s <.>
<br> se sídlem: 370 01 České Budějovice,Novohradská 738/40
<br> IČ: 25166115
<br> zápis v OR — spis.značka: B.868 vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích
<br> Předpokládaný rozsah veřejných služeb vpřepravě cestujicich pro dobu plnění smlouvy od 01.01.2020 do 31.12.2020:
<br> předpokládaný rozsah veřejných služeb v přepravě cestujících zajišťované veřejnou linkovou dopravu (autobusová MHDi:
<br> - 34 954 km (předpokládaný průměrný počet kilometrů za rok)
<br> - autobusové linky MHD č.6 (325 006) v územním obvodu a zájmovém území objednatele
<br> Předpokládaný rozsah veřejných služeb v přepravě cestujících je uváděn :; možností pozdějších změn v průběhu doby plnění smlouvy,ato ve vazbě na konkrétní rozsah závazku veřejné služby v přepravě cestujících v průběhu doby trvání smlouvy <.>

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dobrá Voda u Českých Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz