« Najít podobné dokumenty

Obec Vortová - Návrh závěrečného účtu SOMH 2018.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vortová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu SOMH 2018.pdf
Licence: DDBS strana 1/ 5 XCRGBZUC' / ZUC (01012018 / 01012019)
<br> Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 - návrh
<br> (v Kč) Udaje o organizam identifikační čís Io 701 511 56 název Sdruzeni obcí mikroregionu Hlinecko ulice.č.p.Poděbradovo nám.1 obec Hlinsko PSČ 539 01
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 489 344 215
<br> datová schránka \mjszen
<br> e-mail lnfo©h|lnecko.eu WWW stránky www.hlineckoregion.cz
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> lI.Plnění rozpočtu výdajů
<br> |||.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování flnančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody VIII.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> |x.Ostatní doplňující ůdaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1J GORDIC spol.s.r.o.10.05.2019 12h17m485
<br> Licence.- DDBS
<br> strana 2/ 5
<br> XCRGBZUC / ZUC
<br> (01012018 / 010120131
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMU
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 2 502 000,00 10 113 100,00 9 732 172,95 Kapitálové příjmy Pňjaté transfery 1 350 000,00 850 000,00 878 875,00 Příjmy celkem 3 852 000,00 10 963 100,00 10 611 047,95 Detailní Výpis položek die druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2132 Příjmy : pronájmu ostnemovit.věcí a jejich částí 1 750 000,00 1 750 000,00 1 530 623,60 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 750 000,00 750 000,00 589 975,52 2139 Ostatní příjmyz pronájmu majetku 5 100,00 5 080,00 213 Příjmyz pronájmu majetku 2 500 000,00 2 505 100,00 2 125 679,12 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 2 000,00 1 236,83 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 7 500 000,00 7 500 000,00 214 Výnosy z tinančnlho majetku 2 000,00 7 502 000,00 7 501 236,83 21 Příjmy : vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.2 502 000,00 10 007 100,00 9 626 915,95 2322 Př...

Načteno

edesky.cz/d/3298516

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vortová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz