« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky odboru environmentálního a ekologického zemědělství v sekci zemědělství a potravinářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 235 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 235 KB)
1
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo ředitele/ředitelky odboru environmentálního a ekologického
<br> zemědělství v sekci zemědělství a potravinářství
v Ministerstvu zemědělství
<br>
Č.j.: 39/57/2019-MZE-11130
<br> V Praze dne 3.10.2019
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona
<br> č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní
<br> službě“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ředitele/ředitelky odboru
<br> environmentálního a ekologického zemědělství v sekci zemědělství a potravinářství
<br> v Ministerstvu zemědělství v oboru služby č.42.Zemědělství a rostlinolékařská péče <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.12.2019 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 15.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> • Tvorba koncepcí ministerstva v oblasti environmentální,ekologického zemědělství <,>
<br> obnovitelných zdrojů energie.Koordinace přípravy a aplikace legislativy a
<br> strategických dokumentů v uvedených oblastech <.>
<br> • Stanovení hlavních úkolů na úseku ochrany zvířat.Věcný gestor zákona č.246/1992
<br> Sb <.>,na ochranu zvířat proti týrání <.>
<br> • Koordinace,nebo v rámci spolugesce sledování jednání s orgány EU v oblastech
<br> ekologického zemědělství,environmentální politiky,obnovitelných zdrojů energie a
<br> ochrany zvířat <.>
<br> • Zpracování návrhů dotačních programů a návrhů zásad,kterými se stanovují
<br> podmínky pro poskytování dotací pro jednotlivé roky.Kontrola dodržování podmínek
<br> zásad.Metodicky a administrativně zajištění realizace vybraných dotačních programů
<br> podle zákona č.252/1997 Sb <.>,o zemědělství,ve znění pozdějších předpisů.Gesce
<br>
<br> 2
<br>
za zprac...

Načteno

edesky.cz/d/3298066

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz