« Najít podobné dokumenty

Obec Holohlavy - Komplexní pozemkové úpravy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holohlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Komplexní pozemkové úpravy.pdf (185.14 kB)
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,Pobočka Hradec Králové
Haškova 357/6,Pražské Předměstí,500 02 Hradec Králové
<br>
<br> Naše značka: SPU 353475/2019
Spisová značka: 2RP10018/2017-514201
<br> Vyřizuje.: XXXX XXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: h.strihavkova@spucr.cz
<br> Datum: 12.9.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Holohlavy – Oznámení o vyložení
soupisu nároků vlastníků pozemků,lhůta pro uplatnění námitek
<br>
V rámci zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Holohlavy <,>
zabezpečil Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,Pobočka Hradec Králové,v souladu s
ustanovením § 8 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o
změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vypracování soupisu nároků vlastníků
pozemků (dále jen „soupis nároků“) podle jejich ceny,výměry,vzdálenosti a druhu,a to včetně
omezení vyplývajících ze zástavního práva,předkupního práva a věcného břemene <.>
<br> Vyhotovením soupisu nároků (vč.ocenění pozemků) byl pověřen zpracovatel návrhu komplexních
pozemkových úprav společnost Geoplan Hradec Králové – zodpovědný projektant Ing.Magdaléna
Hofmanová,tel.pro konzultaci 603 886 697 – XXXX XXXXXXXXXX,e-mail: geoplan.sj@centrum.cz
<br> Tento soupis nároků je počínaje dnem 16.září 2019 vyložen po dobu 15 dnů na Obecním úřadě v
Holohlavech (současně je také k nahlédnutí na Státním pozemkovém úřadě,Pobočce Hradec
Králové,Haškova ul.357/6,500 02 Hradec Králové,úřední dny pondělí a středa od 8 do 17 hodin) <.>
<br> S vlastníky bude soupis nároků projednán ve dnech:
<br> 30.září 2019 (pondělí) v době od 13:00 do 17:00 hodin v budově Pobočky Hradec Králové <,>
Haškova ulice 357/6,500 02 Hradec Králové (vstu...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holohlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz