« Najít podobné dokumenty

Obec Jarpice - Zájezd (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jarpice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Drážďany.pdf [5,57 MB]
M ě s t y s Z l o n i c e p o ř á d á z á j e z d,k t e r ý
s e b u d e k o n a t v p á t e k 1.1 1.2 0 1 9 <.>
<br> C e n a z á j e z d u : 3 2 0 K č *
<br> Z á v a z n é p ř i h l á š k y i s ú h r a d o u
d o 2 1.1 0.2 0 1 9 u p a n í Š t r o b l o v é
<br> n e b o u p a n í K o t ě r o v é
n a Ú ř a d ě m ě s t y s e Z l o n i c e <.>
<br>
<br> NÁKUPY
<br> DRÁŽĎANECH
V
<br> 1
listopad
<br> 2019
<br> ODJEZD
v 7,00 hod <.>,nám.Zlonice
<br> * c e n a o b s a h u j e d o p r a v u t a m a z p ě t a c e s t o v n í p o j i š t ě n í <.>
<br> NÁVRAT
cca.v 19,00 hod <.>

Načteno

edesky.cz/d/3296519

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jarpice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz