« Najít podobné dokumenty

Obec Temelín - Krajský úřad Jihočeského kraje - oznámení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Temelín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Krajský úřad Jihočeského kraje - oznámení
KRAJSKÝ ÚŘAD Illllllllllllllllllllllllllllllljlllljlllllllllljl
<br> JIHOČESKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu
<br> Oddělení územního plánování U Zimního stadionu 1952/2 370 76 Ceské Budějovice
<br> Váš dopis zn.: ______________ Ze dne: 0 3 E a;: ;- Šš M E LTE;— ' Naše č.j.: KUJCK 111122/2019 okres České Budějovice Sp.zn.: OREG 111121/2019/dare SO "'"“ '''''' "““""
<br> 1 -lD— 19 Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX X - Telefon: XXX XXX XXX um.zn k:; E-mail: rezabkova©kraj—jihocesky.cz „;;- „ -,- - - - :.; LI:;.<.>.<.>.É Datum: 30.9.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> DORUČENÍ NÁVRHU 4.AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO
<br> '
<br> KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVů NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMJE A INFQRMAQE o
<br> MOŽNOSTI UPLATNIT PŘIPOMÍNKY K ZPRACOVANÉMU NÁVRHU <.>
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,Odbor regionálního rozvoje,územního plánování,stavebního řádu a investic (dále jen „krajský úřad“),jako příslušný orgán územního plánování podle 5 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,O územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),v souladu s ustanovením & 37 odst.3 ve vazbě na 5 42 odst.4 stavebního zákona
<br> oznamuje <,>
<br> že byl zpracován návrh 4.aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dále jen „aktualizace“) <.>
<br> S ohledem na skutečnost,že vzhledem k rozsahu návrhu aktualizace jej není možno celý zveřejnit na klasické úřední desce,je kompletní dokumentace návrhu aktualizace v souladu s ustanovením g 172 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,V platném znění zveřejněna na https:llqeoportal.krai—iihoceskv.oov.cz/qsl4- aktualizace-zurl <.>
<br> Návrh aktualizace bude v souladu s ustanovením & 37 odst.3 stavebního zákona zveřejněn po dobu 45 dnů (15 dní doručení + 30 dní zveřejnění) Ode dne vyvěšení této veřejné Vyhlášky.Krajský úřad upozorňuje,že pro počítání lhůt je rozhodně vyvěšení této vyhlášky na úřední d...

Načteno

edesky.cz/d/3296094

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Temelín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz