« Najít podobné dokumenty

Obec Hazlov - Rozpočtové opatření č.3 ze dne 25.09.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hazlov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Rozměrové OPATŘENÍ dle paragrafů rok 2019 OBEC HAZLOV lČO:253952 351 32 Hazlov čp.31
<br> v
<br> Dotace Schválený rozpočet Zmena Paragraf Popis 2019 Příjmy Schválený rozpočet Změna rozpočtu Výsledný UR Tranfér KK ZŠ obědy do škol průtok 0,00 99 300,00 99 300,00 Tranfér KK Transfér Úřad práce doplnění 204 354,00 6 646,00 211 000,00 3113 ZŠ obědy do škol průtok—vratka 0,00 53 700,00 53 700,00 1036 Lesní hospodaření 30 000,00 45 000,00 75 000,00 3613 Nebytové hospodářství 50 000,00 45 000,00 95 000,00 3392 Pron.ku|t.domu 60 000,00 60 000,00 3639 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 0,00 25 000,00 25 000,00 6310 Dividendy 12 000,00 100,00 12 100,00 Transfér Trans.od Karl.kraje -úprava 2091381,00 - 334 746,00 1 756 635,00 Celkem navýšení příjmů z 387 735,00 - z 387 735,00 Paragraf Rozpočtové výdaje Schválený rozpočet Změna rozpočtu Výsledný UR 1036 Lesní hospodářeni 70 000,00 30 000,00 100 000,00 3322 Kult.památky investice 20 000 000,00 - 2 100 000,00 17 900 000,00 3631 Rekonstrukce VO Hazlov a Výhledy 0,00 500 000,00 500 000,00 3631 Nové V0 7 nových lamp Výhledy 0,00 500 000,00 500 000,00 3723 Svoz ost.odpadů-Bl0 300 000,00 120 000,00 420 000,00 5512 SDH opravy vozidel 0,00 150 000,00 150 000,00 5512 SDH oprava budovy pož.zbrojnice 0,00 800 000,00 800 000,00 Navýšení rozpočtových výdaj " 20 370 000,00 - 20 370 000,00 8115 Změna financování 21 703 153,00 - 21 703 153,00 stav k 31.8.19 Rozpočtová změna ke dni 25.9.19 Plán rozpočtu Plnění rozpočtu Celkem navýšení rozp.příjmů 0,00 31 093 911,00 19 503 378,00 Celkem nav 'šení rozp.výdajů 0,00 52 797 064,00 20 589 252,00 Financování 8115 0,00 21 703 153,00 -
<br> Rozměrové OPATŘENÍ dle paragrafů rok 2019 OBEC HAZLOV lČO:253952 351 32 Hazlov čp.31
<br> V Hazlově dne: 25.záři 2019,<.> Zpracoval : OZE) Kontroloval: %
<br> / V zastupitelstvu projednáno dne : off.„g,já Výsledek jednání: MHW/L 509
<br> Rozp.změny
<br> Schválený rozpočet 24.4.2019 26.6.2019 25.9.2019 Příjmy : 27 581 000,00 27 611 000,00 31 093 911,00 31 093 911,00 Výdaje : 51 581 0...

Načteno

edesky.cz/d/3295903


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hazlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz