« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky odboru zemědělských komodit v sekci zemědělství a potravinářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 224 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 224 KB)
1
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> na služební místo ředitele/ředitelky odboru zemědělských komodit
v sekci zemědělství a potravinářství v Ministerstvu zemědělství
<br>
Č.j.: 39/56/2019-MZE-11130
<br> V Praze dne 2.10.2019
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) <,>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ředitele/ředitelky odboru zemědělských komodit
<br> v sekci zemědělství a potravinářství v Ministerstvu zemědělství v oboru služby
<br> č.42.Zemědělství a rostlinolékařská péče <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.listopad 2019 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 15.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> • tvorba a koncepce jednotné zemědělské politiky státu ve svěřených oblastech;
<br> • organizační a odborné řízení činnosti živočišných a rostlinných komodit,koordinace
<br> činnosti jednotlivých oddělení a pracovníků v jeho rámci a zadávání konkrétních úkolů;
<br> • zajištění koordinace dalšího koncepčního rozvoje živočišných a rostlinných komodit;
<br> • zajištění a koordinace analytického a strategického hodnocení trhu živočišných a
<br> rostlinných komodit v ČR a na zahraničních trzích pro potřeby koncepčních rozhodnutí
<br> Ministerstva zemědělství a pro informování odborné veřejnosti <.>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo
představeného nebo žádosti o jmenování na služební místo představeného (dále jen
<br> „žádost“) podané ve lhůtě do 17.10.2019,tj.v této lhůtě
<br> • zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3295858

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz