« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 110.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 110.pdf
Statutární město Ostrava,městský obvod Michálkovice vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytů
<br> Adresa bitu VĚŽE“ Flight; NP Nfz-23516; zišggfžlíýzh predmetu* M 3 z 5 1+1 50,19 3 60,- Kč 300; Kč 6 1+1 5073 3 60,— Kč 300,— Kč M 1 1 2 1+1 50„42 ] 60,- Kč 300; Kč 3 1+1 5035 2 60; Kč 300,- Kč 4 1+1 50,33 2 60,- Kč 300,- Kč 5 1+1 50,2 3 60,- Kč 300,- Kč 6 1+1 49,89 3 60,- Kč 300,- Kč
<br> *čásika za pronájem zařizovacích předmětúje orientační a bude upřesněno: před uzavřením nájemní sní/omg;
<br> Prohlídky bytů budou probíhat ve dnech 08.10.2019 v 13:00 hod.17.10.2019 13:00 hod.22.10.2019 09:00 hod <.>
<br> Podmt'nk y výběrového řízení - žadatel odevzdL do 25.10.2019 do 11,00 hod.na podatelnu Úřadu městského obvodu Michálkovice zalepcnou obálku s označením:
<br> „VR na pronájem bytu č.<.>.<.> <.>,ul.Ccskoslovenské armády č.p.č.o.<.>.<.> “
<br> Tato obálka musí obsahovat:
<br> přihlášku do výběrového řízení s uvedením čísla bvtu o ktcrv žádá formulář pro výběrové řízení na pronájem bytů se všemi vyplněnými údaii doklad o výši průměrného měsíčního příjmu za uplynulých šest měsíců
<br> na obálce musí být uvedena adresa žadatele
<br> OOOO
<br> OSTRAVAH!
<br> MICHÁLKOVICE
<br> předepsané formuláře si lze vyzvednout na ÚMOb Michálkovice a jsou ke stažení na internetových stránkách městského obvodu
<br> o pořadí rozhodne RMOb,přičemž má právo rozhodnout,že neuzavře smlouvu s některým,případně žádným zúčastněným žadatelem
<br> smlouva bude uzavřena na dobu šesti měsíců s možností prodloužení
<br> žadatel nesmí být vlastníkem.spoluvlastníkem bvtu nebo obytného domu a tuto skutečnost Žadatel potvrdí čestným prohlášením
<br> úspěšní žadatelé budou vyzváni k uzavření nájemní smlouvy.V případě že úspěšný žadatel neuzavře nájemní smlouvu do 15 dnů od výzvy k jejímu uzavření,bude osloven další Žadatel v pořadí,kterého určila rada městského obvodu <.>
<br> v případě,že je žadatel nájemcem jiného bytu,je povinen před uzavřením nájemní smlouvy ukončit tento nájemní poměr a uvolněný...

Načteno

edesky.cz/d/3295710


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz