« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - NATUREN Postřik Proti plevelům - nařízení (PDF, 508 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 508 KB)
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
<br> 656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br>
<br> 1/3
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení
<br> na menšinová použití
<br>
<br> Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako správní úřad
<br> podle § 72 odst.1 písm.e) zákona č.326/2004 Sb <.>,o rostlinolékařské péči a o změně některých
<br> souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),tímto
<br>
<br> povoluje
<br>
<br> podle čl.51 odst.2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1107/2009
<br> („dále jen „nařízení ES“)
<br>
<br> rozšíření povolení na menšinová použití
<br>
<br> přípravku na ochranu rostlin NATUREN Postřik Proti plevelům
<br> evid.č.5611-0
<br>
<br> následujícím způsobem:
<br>
<br> Čl.1
<br> 1) Rozsah použití přípravku:
<br> 1) Plodina <,>
<br> oblast použití
<br> 2) Škodlivý
<br> organismus <,>
<br> jiný účel použití
<br> Dávkování <,>
<br> mísitelnost
<br> OL Poznámka
<br> 1) k plodině
<br> 2) k ŠO
<br> 3) k OL
<br> 4) Pozn <.>
<br> k dávkování
<br> 5) Umístění
<br> 6) Určení
<br> sklizně
<br> nezemědělská půda –
<br> propustné povrchy
<br> bez vegetace
<br> mechy 30 ml/ m2
<br>
<br> – 4) aplikace
<br> opakovaná
<br>
<br> okrasné dřeviny mechy – bodová
<br> aplikace
<br> – 4) aplikace
<br> opakovaná
<br>
<br> (–) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit
<br>
<br>
<br> Útvar: OdPP Spisová zn.: SZ UKZUZ 118541/2019/34870
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXXX Č.j.: UKZUZ XXXXXX/XXXX
<br> E-mail: anna.horakova@ukzuz.cz Označení:
<br> Telefon: +420 545 110 424
<br> Adresa: Zemědělská 1a,613 00 Brno Datum: 27.září 2019
<br>
<br>
<br> 2/3
<br>
<br> Plodina <,>
<br> oblast použití
<br> Způsob aplikace Max.počet
<br> aplikací v plodině
<br> Interval mezi aplikacemi
<br> nezemědělská půda <,>
<br> okrasné dřeviny
<br> postřik 4x za rok <,>
<br> duben – listopad
<br> 7 dnů
<br>
<br> 2) Označení přípravku...

Načteno

edesky.cz/d/3294354

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz