« Najít podobné dokumenty

Obec Temelín - Obnova lesního porostu po kůrovcové kalamitě - pomoc při výsadbě nových stromků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Temelín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pomoc při výsadbě nových stromků
o n e o r & M n L in okres Cesko Budějovice
<br> Došlo: 23 -iiil— n 142%7 i "\ „
<br> JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX hejtmanka kraje
<br> U Zimního stadionu XXXX/X BFD XX Ceské Budějovice
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Uki.nak: Přílohy:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.jáá <,>
<br> wr“
<br> České Budějovice 20.září 2019
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br> Jihočeský kraj patří mezi tři nejvíce kůrovcovou kalamitou postižené kraje,v roce 2018 bylo na jihu Čech vytěženo přes 1,1 milionu m3 kůrovcověho dřeva,Po těžbě zůstávají holiny,které je nutné co nejdříve osázet,aby byla obnovena funkce lesa při zadržování vody v krajině a zabrániio se vysychání krajiny a ohrožení vodních zdrojů.VedeníJihočeského kraje je přesvědčeno,že :; kůrovcovou kaiamitou a jejími násiedky je nutné aktivně bojovat.Jednou z možností pomoci lesům je co nejrychleji holiny po těžbě zalesnit.V návaznosti na dotační program Ministerstva zemědělství !( obnovení lesního porostu Jihočeský kraj ve spolupráci s Krajským sdružením dobrovolných hasičů Čech,Moravy a Slezska (dále je KSH CMS) nabízí obcím a dalším vlastníkům lesů pomoc při výsadbě nových dřevin <.>
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto,obracím se na Vás se žádostí o využití nabízené pomoci a informování vlastníků lesů na uzemi Vaší obce 0 této možnosti s tím,že: „ pomoc při výsadbě nových stromků je určena především obcím a vlastníkům lesa,kteří z objektivních důvodů mají se zajištěním výsadby problémy (např,starší iidéj; — termíny pomoci pri wsadbě jsou v prvním podzimním termínu pátek odpoledne — sobota ve dnech 18:19.10.2019; následně terminy budou přizpůsobeny dle dohody se zájemci — předběžně je počítáno s výsadbou cca 100 000 ks dřevin
<br> V případě zájmu:
<br> — vlastníci lesa podají na obec: nejpozději do 14.10.2019 žádost o pomoc při výsadbě lesa s uvedením termínu a místa vysadby dřevin,předpokládaného počtu osob ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Temelín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz