« Najít podobné dokumenty

Obec Olešenka - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešenka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> Č.j.: KUJI 3634/2019 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Olešenka
<br> se sídlem Olešenka 42,582 22 Přibyslav,IČO: 00267970 za rok 2018
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2018 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 15.ledna 2019 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.února 2019 jako jednorázově přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu & 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 5.února 2019 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Olešenka Olešenka 42 582 22 Přibyslav
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> „ kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXXXX XXXXXXX pověřeni čislo: XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXXXX XXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX - účetní XXXXXXX XXXX - administrativní pracovnice
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v $; 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumáváni hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Olešenka nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Žižkova 57.537 33 Jihlava,IČO: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr-vysocina.cz
<br> *!
<br> /
<br> B.Plnění opatření přiiatých k nápravě chyb a nedostatků Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny <.>...

Načteno

edesky.cz/d/3291705

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešenka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz