« Najít podobné dokumenty

Obec Haňovice - Záměr obce prodat pozemky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Haňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce - Dolní Konec 4 pozemky 2.pdf (1.4 MB)
Obec Hanovice
zvefejnuje
<br> V souladu s ust.§ 39 odst.1 zakona c.128/2000 Sb <.>,o obcich (obecni zfizeni) <,>
ve zneni pozdejsi'ch predpisu,nabi'dku na
<br> c.j.: 853/2019
<br> prodej stavebnich pozemku v
<br> Hahovicich
cast Dolni Konec
<br> Zakladni informace o pozemcich
• Cast pozemku p.c.202/3 k.u.Hanovice oznaceny jako p.c.202/30 o vymere 1411 m^
• Cast pozemku p.c.202/3 k.u.Hanovice oznaceny jako p.c.202/31 o vymei'e 1409 m^
• Cast pozemku p.c.202/3 k.u.Hanovice oznaceny jako p.c.202/32 o vymet'e 1226 m^
• Cast pozemku p.c.202/3 k.u.Hanovice oznaceny jako p.c.202/33 o vymere.1225 m^
• Mapka prodavanych pozemku je pi'flohou <.>
• Jedna se o pozemky V cast! Dolni Konec <.>
<br> • Pozemky slouzily jako zahrada a pole.~
<br> Podminky odprodeje pozemku v lokalite Hanovice - Dolni Konec:
• Cena za 1 m^ pozemku je 360,- Kc vcetne DPH.V pnpade vyssfho poctu nabidek.Bude
<br> vyberove rizeni zruseno a vyhlaseno nove vyberove nzeni na zaklade obalkove metody <.>
• Po zmene Uzemniho planu budou pozemky urceny pro vystavbu rodinnych domu <.>
<br> V soucasne dobe je urcen pro vystavbu castecne pozemek p.202/30 a 202/31 <.>
<br>
<br> • Pozemky Ize koupit pouze jako ceiek (vsechny 4 soucasne) a to jednotlivcem nebo
sdruzenfm kupujicfch <.>
<br> • Kupujicf zajisti projektovou dokumentaci a vystavbu veskerych inz.siti vcetne ver'ejne
pnstupne komunikace,ktera bude lezet na pozemku p.c.202/34 <.>
<br> • Obec umoznf vystavbu inz.si'tf a verejne pnstupne komunikace na pozemku p.c.202/34 <.>
• Kupujicf se ve smiouve zavaze uhradit naklady na veskere inz.sfte vcetne komunikacf <,>
<br> vyjma verejneho osvetlenf a rozhlasu,ktere uhradf obec.Komunikace zustavajf
V majetku obce <.>
<br> • Kupujfcf se zavazuje do 5 let od schvalenf noveho Uzemnfho planu zkolaudovat
minimalne 2 RD <.>
<br> • Kupujfcf se zavaze pred podpisem kupnf smiouvy slozit na ucet obce Hanovice sjednanoy
kupnf cenu <.>
<br> Zakladnf urbanisticke a architektonicke zasady pro umfstenf staveb na pozemcfch v loka...

Načteno

edesky.cz/d/3291407

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Haňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz