« Najít podobné dokumenty

Obec Staré Sedliště - Pozvánka na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Staré Sedliště

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Staré Sedliště.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
Obec Staré Sedliště
Staré Sedliště 359
348 01 Tachov
<br> POZVÁNKA
na 8.zasedání ZO Staré Sedliště
8.října 2019 od 17.00 hodin
zasedací místnost OÚ Staré Sedliště
Návrh programu:
1.Zahájení zasedání ZO
2.Zpráva starostky
3.Směna pozemků- k.ú.Nové Sedliště část 1898/12,1898/13 za část 1898/1
4.Koupě pozemků p.p.č.85,část st.p.č.200/3 v k.ú.Staré Sedliště
5.Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc.břemene- kNN,č.p.197
6.Smlouva o dílo -,<,> B.j.7PB-PČB Staré Sedliště“
7.Smlouva o dílo - Rekonstrukce chodníku větev B podél silnice III/19849 Staré Sedliště
8.Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
9.Ceny nájmů,pachtů a prodeje pozemků
10.Různé
11.Diskuse,závěr
<br> Ve Starém Sedlišti dne 30.září 2019
XXXXX XXXXXXXXX
starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/3291026

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Staré Sedliště      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz