« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení ekonomického řízení a controllingu II. v odboru ekonomiky a rozpočtu v Ministerstvu zemědělství (PDF, 207 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 207 KB)
1
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na služební místo ministerského rady
<br> v oddělení ekonomického řízení a controllingu II <.>
v odboru ekonomiky a rozpočtu v Ministerstvu zemědělství
<br>
Č.j.: 39/55/2019-MZE-11130
<br> V Praze dne 30.9.2019
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) <,>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v oboru služby 1.Finance a
<br> 19.Platy,mzdy a jiné odměny za práci <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.11.2019 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> • Usměrňování finančních vztahů podnikatelských subjektů,spolků,církví <,>
<br> příspěvkových organizací a ústředních orgánů při zúčtování se státním rozpočtem za
<br> financované kapitoly <.>
<br> • Řešení resortních specifik u podřízených organizací v oblasti spojené s projekty
<br> spolufinancovanými z EU
<br> • Evidence,kontrola a archivace podkladů pro zadávání údajů do systému
<br> programového financování EDS/SMVS
<br> Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo
nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do
15.10.2019,tj.v této lhůtě
<br>
1 Formulář žádosti tvoří přílohu č.1 tohoto oznámení <.>
<br>
<br> 2
<br>
• zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
<br> služebního úřadu Ministerstvo zemědělství,Těšnov 65/17,110 00 Praha 1 <,>
<br> • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese <,>
<br> • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na...

Načteno

edesky.cz/d/3290923


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz