« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: Bytový dům

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

19-07611.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 30.09.2019
<br> Sp.zn.: SZ UMO2/07611/19/DaZe
<br> Č.J.: UMO2/16782/19
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne: 30.09.2019
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> zemanovad@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
<br>
<br>
<br> VÝZVA
<br> VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ
<br>
<br> Výzva je v souladu s ustanovením s § 144 zákona č.500/2004 Sb <.>,(správní řád)
<br> Doručován formou veřejné vyhlášky
<br>
<br>
<br>
<br> Společenství vlastníků jednotek pro dům v Plzni,Stanko Vodičky 1978/25,1979/23 a 1980/21,IČ
<br> 751 30 637,se sídlem Stanko Vodičky č.1979/23,Východní Předměstí,326 00 Plzeň
<br> Společenství vlastníků jednotek v domě Wolkerova 1,3,5 Plzeň,IČ 720 19 573,se sídlem Plzeň –
<br> Slovany,Wolkerova 1983/5,PSČ 326 00
<br> Společenství vlastníků U Lomů 9,11,13,15,Plzeň,IČ 750 83 931,se sídlem U Lomů 1984/9 <,>
<br> Východní Předměstí,326 00 Plzeň
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Stanko Vodičky 1978/25,Východní Předměstí,326 00
<br> Plzeň
<br> JUDr.XXXXXXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Stanko Vodičky 1978/25,Východní Předměstí,326
<br> 00 Plzeň
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,U Lomů 1987/15,Východní Předměstí,326 00 Plzeň
<br> XXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Wolkerova 1983/5,Východní Předměstí,326 00 Plzeň
<br> Všichni zastoupeni Advokátní kanceláří Hartmann,Jelínek,Fráňa a partneři,s.r.o <.>,se sídlem Sokolovská
<br> 49/5,186 00 Praha 8,Karlín
<br> i.s.JUDr.Ondřejem Moravcem,Ph.D <.>,advokátem,se sídlem Malé náměstí 124,500 03 hradec Králové
ii <.>
<br>
<br> podali odvolání proti rozhodnutí,které vydal Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,odbor stavebně
<br> správní a dopravy jako správní orgán dne 26.08.2019 pod spis.zn.SZ UMO2/07611/19/DaZe,č.j <.>
<br> UMO2/13929/19 na základě žádosti,kterou dne 02.05.2019 podal
<br>
<br> T.G <.>,a.s <.>,IČO 45349088,K Cihelnám 699/35a,Černice,326 00 Plzeň...
odvolani_BD_U_Lomu.pdf
li
ÍJARTMANN ^^^^/^r
<br> I?RÁŇA
a panneřj
<br> V Hradci Králové dne 24.září 2019
<br> UNO Plzeň 2
Doručeno: 24.03.2019
C.j.: UM02/16510/19
listy; přílohy:1
<br> Sp.zn.SZ UM02/07611/19/DaZe
<br> Č.j.: UM02/13929/19
<br> pz02es19519799
<br> Magistrátu města Plzeň
<br> prostřed nichrím
<br> Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
Koterovská 83
307 53 Plzeň
<br> ADVOKÁTN! KANCELÁŘ
[1ARTMANN,JELÍNEK <,>
FRÁŇA A P/Ut.TNEŘl,s.R.a
<br> Hradec Králové,50() 03
Malé náměstí 124
Tel.: +420 495 534 081
Fax:+420 493 814 911
E-mail; recepcchk@hjf.cz
www.hjf.cx
<br> Praha 8,186 00
Sokolovská 49
Tel.:+420225(X)040()
Fax: »420 225 0(X)444
E-máU: recťpcepha@hjŁcy <.>
\v\v\?i,^h]f.c^
<br> i'AKTNER]
JUDr |iťt Hyrt.mfmn
JL:Dc-Milan Jclinck
JUDt.Pavel ťriůa.PhD <.>
Jl.i.Dr.XXX XXXX
Jl'Dr.Oncltcj Motavec,Ph.D <.>
JUDr.AiiAea \'ujbérova,PhD <.>
<br> Odvolatelé: l.Společenství vlastníků jednotek pro dům v Plzni,Stanko Vodičky
1978/25,1979/23 a 1980/21,1C 751 30 637,se sídlem Stanko Vodičky
č.1979/23,Východní Předměstí,326 00 Plzeň
<br> 2.Společenství vlastníků jednotek v domě Wolkerova l,3,5 Plzeň,1C
720 19 573,se sídlem Plzeň - Slovany,Wolkerova 1983/5,PSČ 326 00
<br> 3.Společenství vlastníků U Lomů 9,11,13,15,Plzeň,1C 750 83 931 <,>
se sídlem U Lomů 1984/9,Východní Předměstí,326 00 Plzeň
<br> 4.XXXXXXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X,XXXX,bytem Stanko Vodičky
1978/25,Východní Předměstí,326 00 Plzeň
<br> 5.JUDr.XXXXXXXX XXXXX,nar.XX.X.XXXX,bytem Stanko Vodičky
1978/25,Východní Předměstí,326 00 Plzeň
<br> 6.XXXXX XXXXXXXXXX,nar.X.X.XXXX,U Lomů 1987/15,Východní
Předměstí,326 00 Plzeň
<br> 7.XXXX XXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Wolkerova 1983/5,Východní
Předměstí,326 00 Plzeň
<br> Všichni zastoupeni Advokátní kanceláří Hartmann,Jelínek,Fráňa a
partneři,s.r.o <.>,se sídlem Sokolovská 49/5,186 00 Praha 8,Karlín
<br> i.s.JUDr.Ondřejem Moravcem,Ph.D <.>,advokátem
se sídlem Malé náměstí 124,500 03 Hradec Králové
<br> Odvolání proti rozhodnutí Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany...

Načteno

edesky.cz/d/3290778

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz