« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Nebušice - Oznámení o výkonu zeměměřičských činností pro aktualizaci ZABAGED v roce 2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Nebušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci ZABAGED v roce 2019.pdf [0,88 MB]
ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD
Pod sídlištěm 9,182 11 Praha 8
<br> P.O.Box 21
<br> tel.: +420 284 041 111,ID DS: 6yvadsa,www.cuzk.cz,e-mail: zu.praha@cuzk.cz,bankovní spojení: č.ú.19-2828071/0710,IČ: 60458500
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN./ ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / TELEFON V PRAZE DNE
<br> ZÚ-04626/2019 – 13600 Zahradníček / 284041643 17.9.2019
<br>
<br>
Věc: Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2019
<br>
Zeměměřický úřad (dále jen „ZÚ“) je organizační složkou státu a vykonává na základě § 3a písm.e)
zákona č.359/1992 Sb <.>,o zeměměřických a katastrálních orgánech,správu Základní báze
geografických dat České republiky (ZABAGED®).Správa ZABAGED® je podle § 4 písm.e) zákona
č.200/1994 Sb <.>,o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením,zeměměřickou činností ve veřejném zájmu.Ustanovení § 4a zákona č.200/1994 Sb <.>
vymezuje obsah,správu,užití a rozšiřování dat ZABAGED®.Podrobněji určuje obsah ZABAGED®
vyhláška č.31/1995 Sb <.>,kterou se provádí zákon č.200/1994 Sb <.>
<br> Dle § 7 odst.1 zákona č.200/1994 Sb <.>,jsou pověření zaměstnanci ZÚ oprávněni při výkonu
zeměměřických činností v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na pozemky po předchozím
oznámení vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli pozemků.Do staveb a oplocených areálů mohou
tyto osoby vstupovat se souhlasem vlastníka nebo oprávněného uživatele stavby.Společně s nimi
mohou na pozemky vstupovat a vjíždět a do staveb vstupovat i jejich pomocní pracovníci.Vlastník nebo
oprávněný uživatel pozemku nesmí těmto osobám ve vstupu a vjíždění na pozemek bránit.Oprávnění
ke vstupu do prostorů a k provádění topografických prací prokážou zaměstnanci ZÚ speciálním
služebním průkazem ZÚ <.>
<br> Oznamujeme vám proto,že v rámci plnění úkolů v roce 2019 budou provádět zaměstnanci ZÚ
zeměměřické činnosti pro obnovu ZABAGED® ve správním obvodu rozšířené působnosti vaší obce na
území mapového listu ZM 12-23 dle kladu Základní mapy měřítka 1 : 50 000,viz grafickou ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Nebušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz