« Najít podobné dokumenty

Obec Šafov - Návrh závěrečného účtu 2018 DSO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šafov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu 2018 DSO
Sdružení pro rozvoj a obn.obcí Vranovska
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018
<br> (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 65761227 název Sdružení pro rozvoj a obn.obcí Vranovska ulice,č.p.Náměstí 21 obec Vranov nad Dyjí PSČ,pošta 67103
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 515225907
<br> fax
<br> e-mail kudroanouvranovcz WWW stránky www.navstívtevranovsko.cz
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2018 byl schválen Valnou hromadou Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska dnc.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> číslo usnesení.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Obsah závěrečného účtu í.Plnění rozpočtu příjmů ||.Plnění rozpočtu výdajů Ill.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) lv.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - ínformativně Vl.Majetek VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí.DSO a vnitřní převody VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem Xí.Ostatní doplňující ůdaje
<br> Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska zveřejňuje návrh závěrečného účtu DSO Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska v souladu se zněním zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Výsledky hospodaření Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska za rok 2018 byly zpracovány do navrhu závěrečného účtu.kde jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby <.>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších tínančnlch operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12 a jsou k nahlédnutí na finančním odboru Uřadu městyse Vranov nad Dyjí <.>
<br> Zpracováno systémem GIMIS Express UCR (J—í.05.l) SOR.)IC spol.s r.o.27.05.2319 l_ÉhSCmžS-
<br> o
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMUV
<br> „ <,>
<br> tn
<br> Tex...

Načteno

edesky.cz/d/3289589


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šafov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz