« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Zápis z jednání Zastupitelstva obce ze dne 17.9.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání Zastupitelstva obce ze dne 17.9.2019
[1]
<br> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Boháňka
<br> konaného 17.9.2019 od 20.00 hod.v zasedací místnosti OÚ Boháňka
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,Ing.XXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXXXXXX,XXX XXXX,Bc.Veronika
<br> Exnerová,XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX
<br> Přítomno: X z X
<br> Omluveni: XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Neomluveni:
<br> Zapisovatel: M.Korbel
<br> Ověřovatelé: XXX XXXX,XXXXX XXXXXXX
<br> Hosté:
<br> Program:
<br> X.Seznámení s rozpočtovým opatřením č.4/2019
<br> 2.Návrh rekonstrukce vytápění v budově č.p.27.OÚ + wc
<br> 3.Oprava/zpevnění obecní cesty v obci Skála „pod koupalištěm“
<br> 4.Nákup materiálu na nutnou opravu kanalizace v obci Skála
<br> 5.Schválení dodatku ke smlouvě o pronájmu – „Zdravotnický holding“
<br> 6.Seznámení s nabytím pozemku 183/1 a 183/6,o.p.- do vlastnictví obce
<br> 7.Seznámení s průběhem směn pozemků p.č.163/24,455/3,168/2,249/8,249/9 <,>
249/10 s 455/1
<br> 8.Seznámení s výsledkem auditu Obce Boháňka konaného 10.9.2019
<br> 9.Ostatní-růzé
<br> 10.Návrh/usnesení
<br> ZO bylo seznámeno s navrženým programem.K programu nebyly připomínky ani
doplnění.ZO schvaluje navržený program,zapisovatele a ověřovatele zápisu všemi
hlasy přítomných.Hlasování zastupitelů: Pro – 8 z 8 tj.100%
<br> Starosta seznámil přítomné se zápisem ze zasedání obce konaného dne 25.6.2019 <.>
K uvedenému nebyly připomínky <.>
<br> Zastupitelé berou na vědomí
<br>
<br> [2]
<br> 1) Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.4/2019
<br> Zastupitelé berou na vědomí
<br> 2) Návrh rekonstrukce vytápění v budově č.p.27.OÚ + WC
Starosta seznámil zastupitele s havarijním stavem vytápění prostor OÚ <,>
stávajících akumulačních kamen (nefunkční spirály,ventilátory,atp.) Byla
zdůrazněna taktéž vysoká nákladovost a špatná regulovatelnost tohoto typu
vytápění.Navrhován je přechod na jiný zdroj vytápění <.>
Z tohoto důvodu předkládá cenové nabídky a navrhuje rekonstrukci vytápění
pro prostory OÚ+WC.Cenové nabídky byly zastupitelům předloženy <.>
Z n...

Načteno

edesky.cz/d/3288357

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz