« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceUsneseni z veřejného zasedání kanané dne 24.9.2019 278,3 kB 274,7 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obecní úřad Vrbčany
Vrbčany čp.25,280 02 Kolín II <.>,tel: 725 021 070
<br> mail: info@obecvrbcany.cz,web: www.obecvrbcany.cz
<br> 5.USNESENÍ
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrbčany
konaného dne 24.09.2019 od 18:00 v knihovně obecního úřadu
<br>
1) Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany určuje ověřovateli zápisu pana Jiřího Urbana a paní
<br> Nikolu Nedvědovou a zapisovatelkou Šárku Jelínkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 5,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 2) Schválení programu
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo navržený program veřejného zasedání <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 5,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 3) Projednání Rozpočtového opatření č.5/2019
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo Rozpočtové opatření č.5/2019 <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 5,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.3 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 4) Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
<br> o umístění stavby s budoucím oprávněným ČEZ Distribuce na pozemku parc.č <.>
<br> 250/2,252/10,248/1,592/5,268/3,596/1 vše v k.ú.Vrbčany
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany projednalo a schválilo výše uvedenou smlouvu o budoucí
<br> smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby s budoucím
<br> oprávněným <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 5,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.4 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br> 5) Projednání smlouvy o budoucí smlouvě na převod části pozemku parc.č.282
<br> v k.ú.Vrbčany ve prospěch obce Vrbčany
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany projednalo a schválilo smlouvu o budoucí smlouvě na
<br> převod části pozemku parc.č.282 v k.ú.Vrbčany ve prospěch obce Vrbčany <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 5,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.5 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 6) Schválení znaku obce Vrbčany
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo návrh znaku a vlajky v příloze žádosti o udělení
...
bez názvu

Načteno

edesky.cz/d/3287790

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz