« Najít podobné dokumenty

Obec Bylany - Vyhláška č. 2017/015 OOP CR 059781/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bylany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

http://www.chrudim.info/zpravy/images/4512.pdf (442.31kB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: 469 657 111,fax: 469 657 535
Resselovo náměstí 77,537 16 Chrudim e-mail: urad@chrudim-city.cz
Odbor dopravy,oddělení dopravy a komunikací http://www.chrudim.eu
Adresa pracoviště: Pardubická 67,537 16 Chrudim IDDS : 3y8b2pi,IČ: 00270211
<br>
Spis.zn.: CR 059781/2019
Č.j.: CR 064469/2019 ODP/Po
Váš dopis ze dne
Vaše značka:
Spis.a skart.znak a lhůta: 280.5 V/20
Počet listů: 2
Počet příloh: 1
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: romana.podzemska@chrudim-city.cz
<br> V Chrudimi dne: 27.9.2019
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
<br>
Městský úřad Chrudim,Odbor dopravy,oddělení dopravy a komunikací,jako příslušný
správní úřad dle ustanovení § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm.c) zákona číslo 361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů,na základě žádosti veřejnoprávní korporace Obec Bylany (IČO 00269905),se
sídlem Bylany 77,538 01 Bylany (dále i „žadatel“),ze dne 05.09.2019,písemného vyjádření
k navržené úpravě provozu na pozemních komunikacích vydaného Policií České republiky <,>
Územním odborem Chrudim,Dopravním inspektorátem (dále i „policie“) ze dne 28.08.2019
pod č.j.KRPE-59419-1/ČJ-2019-170306,a po projednání tohoto návrhu opatření obecné
povahy s policií dle ustanovení § 172 odst.1 zákona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br> o z n a m u j e
<br> v souladu s ustanovením § 172 a § 173 zákona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,návrh opatření obecné povahy spočívající v
<br>
stanovení místní úpravy provozu
<br> na pozemních komunikacích – místních komunikacích (dále i „MK“) v obci (místní části)
Bylany - viz příloha <.>
<br> Předmětem návrhu stanovení místní úpravy provozu - úprava provozu na pozemních
komunikacích provedená dopravními značkami,světelnými,případně i doprovodnými
akustickými signály a dopravním zařízením (dále i ...

Načteno

edesky.cz/d/3287766

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bylany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz