« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - SUPTel a.s. - zvláštní užívání - pokládka kabelu NN, Koterovská-Krejčíkova - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_-_ul._Krejcikova.pdf
1
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 26.09.2019
<br> Sp.zn.: UMO2/16414/19/AlTo
Č.j.: UMO2/16572/19 Vypraveno dne: 26.09.2019
Vyřizuje:
<br> Telefon:
E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
tomanovaa@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> Dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci III.třídy C3024 Krejčíkova <,>
v Plzni
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,odbor stavebně správní a dopravy,jako silniční
<br> správní úřad věcně a místně příslušný podle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o
pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“) a dle vyhlášky města Plzně č.8/2001,Statut města,ve znění pozdějších
<br> předpisů,na základě návrhu právnické osoby SUPTel a.s <.>,IČ 252 29 397,sídlem Hřbitovní
1322/15,312 00 Plzeň,Doubravka zastoupené na základě plné moci ze dne 15.02.2019
<br> Kateřinou Bogášovou,datum narození 22.05.1980,bytem 17.listopadu 799,334 41
Dobřany,ze dne 23.09.2019,vydává z důvodu provádění stavebních prací – výměna kabelu
NN na místní komunikaci,toto opatření obecné povahy:
<br>
Podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br>
d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í na místní komunikaci III.třídy C3024
<br> Krejčíkova,v Plzni,od 30.09.2019 do 30.11.2019 <.>
<br>
na místní komunikaci III.třídy C3024 Krejčíkova,Plzni
<br> - vyblokování parkovacích míst,v úseku před objektem číslo orientační 12 - 10
<br>
v termínu od 30.09.2019 do 30.11.2019
<br>
Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
<br>
1.Navrhovatel zajistí umístění svislé přechodné dopravní značky podle tohoto opatření
obecné povahy nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu zastavení <.>
<br>
2.Navrhovatel je povinen umístěnou svislou přenosnou dopravní značku řádně udržovat po
<br> celou dobu platnosti dočasného zákazu zastavení stanoveného Magist...

Načteno

edesky.cz/d/3287410

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz