« Najít podobné dokumenty

Obec Radhostice - Závěrečný účet obce Radhostice za rok 2018 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radhostice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2018116338032.pdf
KRAJSKY URAD *“ JIHOČESKY KRAJ
<br> EKONOMICKÝ ODBOR
<br> ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ Sp.zn.: OEKO-PŘ 66459I2018Irukan stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Radhostice,IČO 00250643
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech: 7.března 2019 jako jednorázové přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření obce Radhostice za rok 2018 ve smyslu ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 23.1.2019 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznameni <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.12.2018 <.>
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX
<br> - kontrolor: Ing.Zdeňka Perníková
<br> Pověření k přezkoumání podle 5 5 č.420/2004 Sb.a 5 4 a s 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.665/2018 OEKO-PR a 675/2018 OEKO-PR dne 20.7.2018 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXX XXXXXX - starosta
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX - účetní
<br> U Zimního stadionu XXXX/X,XXX 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111,fax: 386 359 084 e-podatelna: posta©kraj-jihooesky.cz,www.kraj-jíhocesky.cz
<br> Stránka 1
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon spočívající v ukončení kontroly na místě byl učiněn...

Načteno

edesky.cz/d/3286492

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radhostice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz