« Najít podobné dokumenty

Obec Radhostice - Závěrečný účet obce Radhostice za rok 2018 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radhostice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2018116338032.pdf
KRAJSKY URAD *“ JIHOČESKY KRAJ
<br> EKONOMICKÝ ODBOR
<br> ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ Sp.zn.: OEKO-PŘ 66459I2018Irukan stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Radhostice,IČO 00250643
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech: 7.března 2019 jako jednorázové přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření obce Radhostice za rok 2018 ve smyslu ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 23.1.2019 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznameni <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.12.2018 <.>
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX
<br> - kontrolor: Ing.Zdeňka Perníková
<br> Pověření k přezkoumání podle 5 5 č.420/2004 Sb.a 5 4 a s 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.665/2018 OEKO-PR a 675/2018 OEKO-PR dne 20.7.2018 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXX XXXXXX - starosta
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX - účetní
<br> U Zimního stadionu XXXX/X,XXX 76 České Budějovice,tel.: 386 720 111,fax: 386 359 084 e-podatelna: posta©kraj-jihooesky.cz,www.kraj-jíhocesky.cz
<br> Stránka 1
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon spočívající v ukončení kontroly na místě byl učiněn...

Načteno

edesky.cz/d/3286492

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Radhostice
23. 05. 2020
21. 05. 2020
05. 05. 2020
22. 04. 2020
07. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Radhostice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz