« Najít podobné dokumenty

Městys Uhelná Příbram - Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Uhelná Příbram.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městys Uhelná Příbram 582 45 Uhelná Příbram č.p.15,IČ: 00268402,DIČ: cz 00268402,te1: 569 644 228
<br> Žadatelka 25.září 201 9
<br> Věc: Poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů
<br> Městys Uhelná Příbram obdržel dne 12.září 2019 Vaší žádost podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozděj ších předpisů (dále také jako „lan“),V níž se domáháte poskytnutí :
<br> 1) Informace jaké byly odměny za rok 2018 starosty Městyse Uhelná Příbram XXXXXXX XXXXXXXX
<br> Odměny starosty městyse Uhelná Příbram XXXXXXX XXXXXXXX byly dle nařízení vlády č.XXX/XXXX Sb.Starosta je uvolněný člen zastupitelstva.Počet obyvatel s trvalým pobytem na území samosprávného celku je od 301 do 600 <.>
<br> Mimořádné odměny nebyly poskytnuty.2) Zaslání kopií dokladů o veškerém dosaženém vzdělání u osoby výše uvedené
<br> K Vaší žádostí sdělujeme,že obec takové doklady nemá <.>
<br> MĚSTYS unum/\ PŘÍBRAM Uhelná Příbram 15 582 45 Uhelná Příbram IČ: 00268402 * DIČ: CZ00268402
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br> starosta městyse Uhelná Příbram
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 2 5 “09" 2019
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br> Provedena anonymizace osobních údajů ve zveřejnění poskytnutých informací na základě žádosti dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím (% 5 odst.3) <.>

Načteno

edesky.cz/d/3283318

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Uhelná Příbram      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz