« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec nad Moravicí - Veřejná vyhláška- Stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec nad Moravicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
<.> _,j WCMÚŘÁŠ \ Ě " i?-?'„3 KOVEC NAD MGR <.>
<br> ' ©1358 6? U."JAL __;Ž
<br> znak
<br> *.<.> iizi <,>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL odbor životního prostředí,silničního hospodářství a zemědělství Nádražní 994/20,792 01 Bruntál
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne: 17.09.2019 <.>
<br> „ MUBR/65473-19/ima - OZP- Cj: 2805/RZSt_9154/2019/ima Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> Email: ivana.malinova©mubruntal.cX Telefon: XXX 706 117,725 345 512 Datum: 25.09.2019
<br> Počet příloh: 1
<br> Listů příloh: 1
<br> Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy — Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/459 a II/452 v obci Leskovec nad Moravicí v rámci stavby „Obnova vodovodu Leskovec“
<br> Městský úřad Bruntál,obecní úřad obce srozšířenou působností,odbor životního prostředí,silničního hospodářství a zemědělství,vykonávající přenesenou působnost podle ustanovení 5 61 odst.1 písmene c),zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,jako správní orgán příslušný podle 5 77 odst.1 písm.c),5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) <,>
<br> na základě návrhu podaného dne 17.09.2019 právnickou osobou:
<br> VK — AQUA OLOMOUC,spol.s r.o <.>,IČ: 253 71 878,Dolní 81/20,783 13 Štěpánov,prostřednictvím zpl.zástupce:
<br> Dopravní značení Svoboda,Olomouc 5.r.0 <.>,IČ: 278 48 116,Pavelkova 222/2,77900 Bystrovany <,>
<br> podle ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) a odst.3 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a g 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“)
<br> stanoví
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje,Územního odboru Bruntál,DI,pod č.j.: KRPT-216591/ČJ- -2019- 070106 ze dne 19.09.2019,přechodnou úpravu provozu na silnici II/459 v jejím km staničení cca 24,546 — 24,388 a na silnici II/452 v jejím km...

Načteno

edesky.cz/d/3283149

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leskovec nad Moravicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz