« Najít podobné dokumenty

Obec Vestec - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) – §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vestec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

agenda
Název okresu Praha-západ Praha-západ Praha-západ Praha-západ Praha-západ
<br> Název obc OPSUB - ty| OPSUB - název
<br> Vestec Vestec Vestec Vestec Vestec
<br> OFO OFO OFO OFO OFO
<br> XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX
<br> OPSUB - adresa adresa neznámá adresa neznámá adresa neznámá adresa neznámá Zlatníky 95,25241 Zlatníky-Hodkovice
<br> Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
<br> ID vlastnictví 1266818210 1266819210 1266820210 1266821210 1266822210
<br> Podíl čitatel
<br> l—\l—\l—\I—\l—\
<br> Podíl jmenovatel
<br> Parcela - vy' Název druhu pozemku
<br> 4 23 4 23 4 23 4 23 1 365
<br> vodní plocha vodní plocha vodní plocha vodní plocha ostatní plocha
<br> Název způsobu využití pozemku
<br> koryto vodního toku přirozené nebo upravené koryto vodního toku přirozené nebo upravené koryto vodního toku přirozené nebo upravené koryto vodního toku přirozené nebo upravené ostatní komunikace
<br> Parcela (formátováno) Vestec u Prahy 78102 Vestec u Prahy 78102
<br> 9,05/57
<br> 9,Vestec u Prahy 781029 <,>
<br> 9)
<br> 9 <,>
<br> č.5
<br> Č.505/57
<br> č.505/57 505/57 145/28
<br> Vestec u Prahy 78102
<br> č.Vestec u Prahy 78102 č <.>
<br> Číslo LV (parcela) 773 773 773 773 774
<br> yneňfčór/o %$ 9 0597? „QW Á,%? 70.iura
<br> osami vimu warez; Vestecká 3 252 50 Vestec
<br> fx/
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
í OBECNÍ ÚŘAD VEŽTEC
<br> 32530 [S.<.> -ng 2019 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH ýjýě 9M ŠK BAŠÍNQVO NABŘEží 3590/42,122; po NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2 Č—j—.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> pri.<.>.<.>.<.>.UZE_leINl PRAQOYISIE STREDNI CECHY,„ RASINOVO NABREZI 390/42,128 00 PRAHA 2 - NOVE MESTO ODBOR HOSPODAŘENÍ s MAJETKEM STÁTU
<br> založeno.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> ||| ||| |||||II III | |l||||||||IIIl|I||||||||||||| II III III | ||| "II" III
<br> 25635/3/2019-HMSO
<br> Obec Vestec VÁŠ DOPIS ZN.; Vestecká 3 PŘIJATO DNE: 25250 Vestec NAŠE Č.J.: UZSVM/S/18842/2019-HMSO VYŘIZUJE: Greňová Věra,Mgr.ÚTVAR: 2031 TELEFON: +420 225 776 862 E-MAIL: Vera.Grenova©uzsvm.cz DAT.SCHRÁNKA: 4bdfs4u DATUM: 25.9.2019
<br> Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - 59 64 — 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám vnávaznosti na ust.š 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrálního zákona,v příloze postupuje aktualizovaný seznam nemovitostí,u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný,tzv.neznámý vlastník,týkající se katastrálních území vúzemní působnosti Vaší obce.Data byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním <.>
<br> Vyzýváme Vás tímto,abyste vrámci Vašich technických možností zveřejnili tento seznam na úřední desce Vašeho úřadu.ÚZSVM bude i nadále v součinnosti s Vaším úřadem provádět šetření kdohledání vlastníků uvedených nemovitostí.Současně přikládáme brožuru vydanou ÚZSVM,která umožní občanům lépe se orientovat v problematice nedostatečně identifikovaných vlastníků <.>
<br> Děkujeme Vám za spolupráci <.>
<br> S pozdravem
<br> RNDr.XXXXXXXX XXXXX ředitel odboru Hospodaření s majetkem státu
<br> Přílohy Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.8.2019 Nedostatečně identifrkovaní vlastníci — brožura

Načteno

edesky.cz/d/3282537

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vestec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz