« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - POHL cz, a.s. - Zvláštní užívání - obnova kanalizace a vodovodu, ul. Nepomucká, K Dráze - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_-_Nepomucka.pdf
1
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 25.09.2019
<br> Sp.zn.: UMO2/15640/19/AlTo
Č.j.: UMO2/16552/19 Vypraveno dne: 25.09.2019
Vyřizuje:
<br> Telefon:
E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
tomanovaa@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> Dočasný zákaz zastavení na místních komunikacích
<br>
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,odbor stavebně správní a dopravy,jako silniční
správní úřad věcně a místně příslušný podle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o
<br> pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“) a dle vyhlášky města Plzně č.8/2001,Statut města,ve znění pozdějších
předpisů,na základě návrhu právnické osoby POHL cz,a.s <.>,IČ 256 06 468,sídlo Nádražní
<br> 25,252 63 Roztoky zastoupené na základě plné moci panem Michalem Komorousem,datum
narození 18.01.1986,bytem Dolní Lukavice 251,334 01 Přeštice,ze dne 11.09.2019,vydává
<br> z důvodu provádění stavebních prací spočívajících v obnově kanalizace a vodovodu na
místních komunikacích,toto opatření obecné povahy:
<br>
Podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br>
d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í na místních komunikacích od 26.09.2019 do
<br> 30.06.2020 <.>
<br>
<br>
<br> Obnova kanalizace:
<br> Etapa I:
<br> na místní komunikaci III.třídy C3826 K Češníkům,v Plzni
<br> - vyblokování parkovacích stání v úseku od objektu číslo orientační 46 až ke křižovatce s ulicí
<br> Nepomucká (po obou stranách komunikace)
<br>
Etapa II:
<br> na místní komunikaci III.třídy C3825 Sporná,v Plzni
<br> - vyblokování parkovacích stání v úseku před objektem číslo orientační 3
<br>
Etapa IV
<br> na místní komunikaci III.třídy C3827 Za Vodárnou,v Plzni
<br> - vyblokování parkovacích stání v úseku od objektu číslo orientační 3 až ke křižovatce s ulicí
Nepomucká
<br>
<br>
<br>
2
<br> Obnova vodovodu:
<br> Etapa...

Načteno

edesky.cz/d/3282394

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz